Софийският фестивал на науката (Sofia Science Festival) е създаден през 2011 г. от Британски съвет и Форум Демокрит, под патронажа на Министерството на образованието и науката. Събитието е включено в Културния календар на София и се провежда в партньорство със Столична община. Фестивалът се радва на изключителна популярност и всяка година печели все повече почитатели. Тази година той се проведе на 15 и 16 май в София Тех Парк.

В първия ден на Фестивала Институтът по математика и информатика представи своята работа по програма „Образование с наука 2“ – съвместна инициатива на Министерство на образованието и науката и Българска академия на науките.

Пред гостите на събитието бяха представени проектите, спечелили финансиране в новия програмен период. Програма „Образование с наука 2“ продължава мисията на своята предшественичка по отношение на въвеждането на иновативни практики и методи в обучението, тъй като те са от първостепенна важност и предоставят възможност на българските учени, работещи в институтите и музеите на Академията, да споделят своя опит и да предизвикат у учениците интерес към науката и изследователската работа.

Участието на ИМИ във втория ден на Софийския фестивал на науката бе посветено на представянето на работата по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ (ВИХРЕН) на Фонд „Научни изследвания“ – проекта „Категорна Келерова геометрия и приложения“, с водещ изследовател проф. Людмил Кацарков.

Бирационалната геометрия е класическа област на математиката, чиито корени могат да бъдат открити още в епохата на Древна Гърция. Въпреки това все още съществуват доста нерешени проблеми в тази област. В проекта се използват съвременни идеи от Теорията на струните за атакуване на тези проблеми. Проектът има и силен образователен компонент, целящ извеждането на младото поколение български математици на най-високите изследователски нива в съвременната математика.