Институтът по математика и информатика обявява свободно място за пост-докторант към проект “Categorical Kaehler Geometry and Applications” (CKGA)  по национална научна програма „Вихрен“.

Повече информация може да намерите на https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/504271