Известният учен ще изнесе лекции в Българската академия на науките

На 30 юни 2023 г. в зала „Марин Дринов“ на Българската академия на науките две лекции ще изнесе проф. Майкъл Р. Дъглас от Центъра по математически науки и приложения към Харвардския университет. Проф. Дъглас е тук по покана на Международния център по математически науки (ICMS–Sofia) към ИМИ-БАН, а лекциите му са част от поредицата Consortium Distinguished Lecture Series – съвместна инициатива на Международния център по математически науки и Institute of the Mathematical Sciences of the Americas (IMSA) at the University of Miami, чиято цел е представяне на най-новите значими постижения в математиката. Досега лектори са били: Don Zagier, Ramanujan International Chair, International Center for Theoretical Physics; Karim Adiprasito, Department of Mathematical Sciences, University of Copenhagen, Denmark; Dennis Gaitsgory, Harvard University; Sergei Gukov, California Institute of Technology; Edward Saff, Vanderbilt University, USA; Maria J. Esteban, Center National de la Recherche Scientifique, Paris, France; Ernesto Lupercio, Cinvestav, Mexico; и Andrés Navas, Universidad de Santiago de Chile.

Майкъл Р. Дъглас получава докторска степен по физика през 1988 г. под ръководството на Джон Шварц, един от създателите и водещи изследователи в теорията на супер-струните. Дъглас е известен с работата си в теорията на струните, с разработването на матрични модели, с работата си върху D-цикли и некомутативна геометрия в теорията на струните, както и с развитието на статистическия подход към струнната теория. Той е повлиял значително на развитието на съвременната математика, като е дал интерпретации на D-циклите на езика на категориите и е въвел теорията на условията за стабилност за категории.

Дъглас е носител на наградата Sackler за 2000 г. в областта на теоретичната физика, бил е Gordon Moore Visiting Scholar at Caltech, Louis Michel Visiting Professor в IHES и емисар по математика на Clay Mathematics Institute. Той е първият постоянен професор в Simons Center for Geometry and Physics. Дъглас е член на Американското математическо общество и на Американското физическо дружество, както и редактор на Journal of High Energy Physics и на Communications in Mathematical Physics.