От 24 до 26 януари 2020 г. в Националния дворец на културата ще се проведе Научно-образователният фестивал „Намереното поколение”. Той е организиран от „Апетит за образование чрез практика“ с институционалната подкрепа на МОН и има за цел да  събере на едно място професионалисти от цяла България, както и бизнеси и организации, които работят съвместно за популяризирането на иновациите в образованието.

Официални гости на фестивала са Мария Габриел, еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж и инж. Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката.

Като образователна програма с доказани резултати и голям потенциал, „Образование с наука“ получи покана за участие във фестивала. В него самостоятелно ще бъдат представени и някои от проектите, разработени по програмата.

Сред участниците и гостите на събитието ще бъдат ръководители на олимпийски отбори по природни науки, състезатели, учени, учители и ученици от цялата страна.
По време на научния фестивал участниците ще могат да се включат в различни иновативни работилници, демонстрации, експерименти и други практически занимания. В лекционния модул гост лектори ще бъдат изявени учители, учени и предприемачи сред които: Теодосий Теодосиев, Никола Каравасилев, Светлин Наков, Наско Стаменов, доц. Лъчезар Христов, проф. Филип Мачев, доц. Албена Йорданова, Георги Първанов и много други.

В заключителна част на научно-образователния фестивал ще се проведе обсъждане на иновациите в образованието. Резултатите от това обсъждане ще послужат за изготвяне на специален наръчник, който ще бъде осигурен на всеки от участниците.