Научният съвет на ИМИ, на свое заседание, проведено на 24 февруари 2017 г., избра своя нов председател, а също и заместник-директори и научен секретар на Института за следващия мандат на управление. Академик Веселин Дренски, директор на ИМИ, встъпи в длъжност и предложи на НС номинации за свои заместници, както и за научен секретар на Института, които бяха гласувани и избрани днес.

Професор д.м.н. Петър Бойваленков остава на поста си като заместник-директор и през следващия мандат, той поема ресора „Научна политика в областите на математическите структури, информатиката и образованието и работата с младите таланти“.

Професор д-р Нели Димитрова заема поста заместник-директор по „Научна политика в областта на математическото моделиране и за националните, европейски и международни проекти и програми“, а на нейно място като Научен секретар на ИМИ застава доц. д-р Величка Милушева.

Научният съвет на Института избра за свой председател чл.-кор. Олег Мушкаров, който досега изпълняваше длъжността директор на института и който е ръководител на секция “Анализ, геометрия и топология” от 2004 г.