Наши колеги продължават да се включват активно в научните изследвания, свързани с разпространяването на пандемията, причинена от коронавируса COVID-19.

Огнян Кунчев, Георги Симеонов и Жана Кунчева разработиха математически модел, оформен в статията

The TVBG-SEIR spline model for analysis of COVID-19 spread, and a Tool for prediction scenarios,

която може да бъде свалена от https://arxiv.org/abs/2004.11338.

Повече за проекта можете да прочетете тук.