На 26 февруари тази година в Санкт Петербург почина световноизвестният руски физик-теоретик и математик, специалист в областта на математическата физика, академик Лудвиг Дмитриевич Фадеев. Той е роден на 23 март 1934 г. в Ленинград.

Акад. Фадеев има основен принос за решаването на задачата за трите тела в квантовата механика (уравнение на Фадеев), обратната задача от Теорията на разсейването за уравнението на Шрьодингер в тримерния случай, в квантуването на неабелеви калибровъчни полета, в създаването на квантовата теория на солитоните и в развитието на теорията на квантовите групи. Автор е на над 200 научни статии и пет монографии.

Носител е на много международни награди и отличия, сред които Медал „Макс Планк“ (1996), наградата „Анри Поанкаре“ (2006) и Златен медал „М. В. Ломоносов“ (2013).

Акад. Фадеев е член на Руската академия на науките от 1976 година. Той е чуждестранен член на Българската академия на науките от 2011 г., а също и на Националната академия на науките на САЩ, Френската академия на науките и на Британското Кралско научно дружество (Royal Society).