На 17 септември 2021 г. ни напусна завинаги нашият колега и приятел професор Асен Любомиров Дончев.

Асен Дончев е световно известен български учен, работил с едни от най-именитите съвременни изследователи в областта на оптимизацията, между които е и R. T Rockafellar. Научната общност познава добре неговите изследвания и резултати в областта на анализа на чувствителността на оптимизационни задачи, апроксимация на задачи за оптимално управление, теорема за неявната функция за вариационни неравенства и обобщени уравнения.

Той е един от основателите и активните членове на редколегията на обновеното списание Serdica Mathematical Journal, което се превърна в лицето на ИМИ в областта на математиката. Като дългогодишен сътрудник на Mathematical Reviews спомагаше много за утвърждаването на авторитета на българските математически издания. В продължение на десетилетия подпомага библиотеката на ИМИ с лични дарения. За своите постижения и дейности Асен Дончев е удостоен с Национална награда за млад изследовател в областта на математическите науки (1983 г.) и с Наградата по математика на БАН (1994 г.). За приносите му към развитието на математиката през 2014 година Институтът по математика и информатика го награди и с Медал с лента на Института.

С кончината на Асен Дончев българската математическа общност губи свой виден и изтъкнат представител, а ние – свой скъп колега и приятел. Ще ни липсват неговите компетентни професионални съвети и добронамерено отношение към всички колеги. Ще запомним и стремежа му към професионално развитие и усъвършенстване, с което заразяваше всички наоколо.

Асен Дончев завършва висше образование през 1971 г. във Варшавската политехника със специалност „Теория на управлението“. През 1974 г. там получава и първата си научна степен PhD. Следващият етап в научното му развитие е свързан със секцията по „Изследване на операциите“ на ИМИ–БАН, където работи от 1974 г. През 1987 г. придобива научната степен „доктор на математическите науки“, а от 1990 г. е ст. н. с. I ст. (професор). През 1990 г. заминава със семейството си за САЩ, където започва работа като редактор в Mathematical Reviews на Американското математическо общество, и от където се пенсионира през 2019 г. Междувременно, от 2007 до 2009 г. е Програмен директор в отдела по математически науки на National Science Foundation във Вашингтон. Oт 2009 г. е професор на непълен щат (Adjunct Professor) в Департамента по математика (Dept. of Mathematics) на Университета на Мичиган, а впоследствие е и асоцииран изследовател в Dept. of Aerospace Engineering на същия университет.

Под негово ръководство са защитени 9 докторски дисертации, от които 6 в България. Високите научни постижения му донасят известност и уважение. Бил е член на редколегиите на редица математически списания като: SIAM Journal on Optimization, SIAM Journal on Control and Optimization, Journal of Dynamical and Control Systems, Journal of Industrial and Managerial Optimization, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Journal of Optimization Theory and Applications, Control and Cybernetics, Computational Optimization and Applications.

Проф. Асен Дончев и неговият съавтор проф. Тулио Цолеци са инициатори на българо-италиански уъркшоп по „Коректност на оптимизационни задачи“, който много бързо прераства в истински международен научен форум. От 28 юни до 3 юли 2021 г. в Боровец бе проведено 15-ото издание на този уъркшоп. Въпреки напредващото тежко заболяване, на него проф. Асен Дончев изнесе прекрасна лекция на тема “Radius of well-posedness”.