На всеки четири години, на специална церемония на Европейския конгрес, Европейското математическо дружество (European Mathematical Society – EMS) връчва своите 10 награди. Тогава се връчват и наградите Felix Klein Prize и Otto Neugebauer.

С отлагането на Конгреса тази година се наложи тази традиция да бъде прекъсната, а наградите бяха обявени през май.

Комитетът за наградите на EMS бе председателстван от Martin Bridson (University of Oxford). Ето и имената на победителите:

  • Karim Adiprasito (Hebrew University of Jerusalem / University of Copenhagen)
  • Ana Caraiani (Imperial College London)
  • Alexander Efimov (Steklov, Moscow)
  • Simion Filip (Chicago)
  • Aleksandr Logunov (Princeton)
  • Kaisa Matomäki (Turku)
  • Phan Thành Nam (LMU Munich)
  • Joaquim Serra (ETH Zurich)
  • Jack Thorne (Cambridge)
  • Maryna Viazovska (EPFL, Lausanne)

Наградата Felix Klein се присъжда на „учен или група от най-много трима учени на възраст до 38 години за използването на сложни методи за постигането на решение, което да удовлетвори индустрията в решаването на конкретен и труден производствен проблем“. Носител на Наградата за 2020 година е Arnulf Jentzen (University of Münster).

Наградата Otto Neugebauer се присъжда за „изключително оригинална и оказваща влияние работа в областта на историята на математиката, която разширява разбирането ни или за развитието на математиката, или за определена математическа тема от който и да е период и от който и да е географски регион“. Носителят на Наградата Otto Neugebauer за 2020 година е Karine Chemla (Université de Paris and CNRS).

Тук може да прочетете повече за лауреатите и за тяхната работа.

След внимателно разглеждане на всички налични възможности и с оглед безопасността и благополучието на всички участници, беше взето окончателно решение за преместване на датата на 8. Европейски математически конгрес (8ECM) за догодина. Организаторите на 8ECM обявиха новите дати за Конгреса: 20-26 юни 2021 г. в Порторож, Словения. Освен във вид класически конгрес, събитието ще бъде достъпно на живо онлайн с всички възможности за пълно и активно електронно участие. За повече информация посетете https://8ecm.si/news/68.