Награда по математика на ИМИ-БАН

Наградата по математика на ИМИ се дава на български граждани за високи постижения в областта на математиката.

Кандидатите за Наградата трябва да не са навършили 40 години преди 1 януари на годината, в която се присъжда Наградата. Няма ограничения за кандидатите, свързани с двойно гражданство или страната, в която пребивават. Наградата се връчва на всеки 2 или 3 години, като процедурата се инициира от Научния съвет на ИМИ-БАН. Наградата представлява знак, придружен от грамота и парична премия.

Носителят на Наградата се определя от международен Комитет за Наградата на ИМИ, състоящ се от 5 до 7 членове, изтъкнати специалисти в областта на математиката.

Подробности относно наградата и процедурата за номиниране се съдържат в Статута на наградата.

Носители на Наградата

Награда на ИМИ за 2017 година

Кирил Дачев
Университета Пърдю, САЩ

Кирил Дачев е роден на 24 август 1983 година. Започва средното си образование в софийската Национална природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“ и го завършва в САЩ. Получава бакалавърска степен от Колумбийския университет през 2005 г., а през 2010 г. защитава докторска степен в Калифорнийския университет в Бъркли под ръководството на проф. Мачей Зворски, който го определя като „извънредно силен и креативен млад математик, който самостоятелно, или в съавторство има задълбочени и интересни приноси към частните диференциални уравнения и математическата физика“.

Печели четиригодишна постдокторантура в Масачузетския технологичен институт, по време на която има и по-кратки постдокторантури в Изследователския институт по математически науки в Бъркли (MSRI) и в Университета Париж 13. През 2013 г. става асистент по математика в Пърдю.

Главните резултати на Кирил Дачев са в теорията на частните диференциални уравнения. Той работи успешно в няколко области на тази теория – полукласически анализ, геометрично разсейване, разпределение на резонанси, разпад на вълни, дисперсни уравнения, обратни задачи. Част от неговите резултати са получени съвместно с редица известни специалисти като Андраш Ваши, Джеси Гел-Редман, Мартен де Хуп, Семьон Дятлов, Мачей Зворски, Таня Крисченсен, Андрю Хасъл, Хамид Хезари, Джъстин Холмър.

Състав на международния комитет, определил носителя на наградата:

акад. Станимир Троянски (София, България) – председател;
проф. Ефим Зелманов (Сан Диего, САЩ, Филдсов медалист);
проф. Армен Сергеев (Москва, Русия);
проф. Лъчезар Стоянов (Пърт, Австралия);
проф. Видар Томе (Гьотеборг, Швеция), чуждестранен член на БАН.

Наградата е връчена на 10 юли 2017 г. на II международна конференция „Дни на математиката в София“.

Академична лекция: Wave Asymptotics for Manifolds with Cylindrical Ends

Награда на ИМИ за 2014 година

Мартин Касабов
Университета Корнел в Итака, САЩ

Мартин Касабов (роден през 1977 г.) защитава дипломна работа в Софийския университет през 1998 г., а през 2003 г. защитава докторска дисертация в Университета Йейл под ръководството на Филдсовия медалист Ефим Зелманов. На 33 години Мартин Касабов получава едногодишна позиция на професор по чиста математика в Университета в Саутхамптън, Великобритания, а на 34 години става пълен професор в Университета Корнел. Той е награден с още две много престижни стипендии: стипендия на столетието на Американското математическо дружество за 2007 г. и на стипендията на Фон Нойман на Института за върхови постижения в Принстън за 2009 г. Мартин Касабов е поканен за секционен докладчик на Международния конгрес на математиците в Сеул, Корея, за 2014 г. Неговият доклад е на общо заседание на две секции: на секцията по алгебра и на секцията по теория на Ли и обобщения. Той е вторият български математик удостоен с такава чест.

Главните резултати на Мартин Касабов са в комбинаторната теория на групите. Той работи успешно в няколко области на теорията на крайно-породените групи – кули от автоморфизми, топологични попълнения на групите, крайни прости групи, алгоритмични свойства, функции на ръста. Част от неговите резултати са получени съвместно с най-добрите специалисти в областта като Алекс Любоцки, Анер Шалев, Роберт Гуралник, Уилиям Кантор, Игор Пак, Марк Сапир.

Състав на международния комитет, определил носителя на наградата:

акад. Веселин Дренски (София, България) – председател;
проф. дмн Лъчезар Стоянов (Пърт, Австралия);
акад. Джонатан Борвайн (Нюкасъл, Австралия, чуждестранен член на БАН);
акад. Едуард Саф (Вандербилд, САЩ, чуждестранен член на БАН);
проф. Видар Томе (Гьотеборг, Швеция, чуждестранен член на БАН)

Наградата е връчена на 2 април 2015 г. на XLIV Пролетна конференция на Съюза на математиците в България, СОК Камчия.

Академична лекция: Presentations of Finite Simple Groups and Applications