Награда по математика на ИМИ-БАН

Наградата по математика на ИМИ се дава на български граждани за високи постижения в областта на математиката.

Кандидатите за Наградата трябва да не са навършили 40 години преди 1 януари на годината, в която се присъжда Наградата. Няма ограничения за кандидатите, свързани с двойно гражданство или страната, в която пребивават. Наградата се връчва на всеки 2 или 3 години, като процедурата се инициира от Научния съвет на ИМИ-БАН. Наградата представлява знак, придружен от грамота и парична премия.

Носителят на Наградата се определя от международен Комитет за Наградата на ИМИ, състоящ се от 5 до 7 членове, изтъкнати специалисти в областта на математиката.

Подробности относно наградата и процедурата за номиниране се съдържат в Статута на наградата.

Статут на Наградата по математика на ИМИ

Дарителска кампания "Награда по математика на ИМИ"

BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG32UNCR76303100117336
Адрес: ИМИ-БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“ №8, 1113 София
Булстат: BG000665249

Носители на Наградата

Награда на ИМИ за 2023 година

Веселин Димитров
Технологичен институт на Джорджия, САЩ

Веселин Димитров от Института за напреднали изследвания (Institute of Advanced Study) в Принстън, е носител на Наградата на Института по математика и информатика за 2023 година.

Веселин Димитров е роден в София през 1986 г. Завършва Националната природо-математическа гимназия. През 2003 година е избран да представлява България в престижната шестседмична лятна школа на Масачузетския технологичен институт – Research Science Institute (RSI). През 2005 г. участва в Международната олимпиада по математика, където печели сребърен медал.

Д-р Димитров продължава образованието си в Харвардския университет, където получава бакалавърска степен през 2010 г. с дипломна работа под ръководството на проф. Бари Мазур. Защитава магистърска (2014) и докторска (2017) степен в Йейлския университет. Негов научен ръководител е проф. Александър Гончаров. В момента д-р Димитров е член на Института за напреднали изследвания (Institute of Advanced Study) в Принстън и доцент в Технологичния институт в Джорджия, САЩ. През 2022 г. д-р Димитров е удостоен с Oberwolfach Prize за „своя изключителен принос към теорията на числата и диофантовата геометрия”. Лауреат е и на David Gross Prize (която си поделя с Ziyang Gao).

Веселин Димитров работи в областта на теория на числата и Диофантова геометрия, като се занимава и със свързани въпроси от алгебричната геометрия, теория на представянията и хармоничен анализ. Той доказва две известни и много трудни хипотези от 70-те години: хипотезата на Schinzel-Zassenhaus за алгебрични единици близки до единичния кръг и хипотезата за ,,неограничените знаменатели”, която се отнася до неконгруентни модулярни форми съвместо с Yunqing Tang и Frank Calageri.  Друг значим принос на Веселин Димитров съвместно с Ziyang Gao and Philipp Habegger е доказателството на униформна граница за броя на рационалните точки на крива X от род g > 1, която зависи само от g и ранга d на групата на Mordell-Weil на Якобиана на  X.

Състав на международния комитет, определил носителя на наградата:

  1. Акад. Юлиан Ревалски (ИМИ-БАН, България, председател на БАН) – председател
  2. Проф. Жил Годфроа (Университет Париж – 6, Франция)
  3. Проф. Мартин Касабов (Университета Корнел в Итака, САЩ)
  4. Проф. Людмил Кацарков (Университета в Маями, САЩ и ИМИ-БАН, България)
  5. Акад. Едуард Саф (Вандербилд, САЩ, чуждестранен член на БАН)

Наградата бе връчена по време на откриването на Международната конференция „Дни на математиката в София 2023“.

Награда на ИМИ за 2020 година

Грета Панова
Университет в Южна Калифорния, САЩ

Грета Панова, доцент в Университета в Южна Калифорния, е носител на Наградата на Института по математика и информатика за 2020 година.

Грета Панова е родена в София. Завършва софийската Национална природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“. Като ученичка участва в три международни олимпиади по математика (в Румъния през 1999 г., в Южна Корея през 2000 г. и в САЩ през 2001 г.) и печели два сребърни и един златен медал.

През 2005 г. тя получава бакалавърска степен в Масачузетския технологичен институт, през 2006 г. става магистър в Университета на Калифорния в Бъркли, а през 2011 г. защитава докторска дисертация в Харвард под ръководството на Ричард Стенли.

Грета Панова печели стипендия Саймънс за постдокторантура в Университета на Калифорния в Лос Анжелис за периода 2011-2014 г. и междувременно е постдокторант в Изследователския институт по математически науки в Бъркли (MSRI), а през 2014-2018 г. е главен асистент и доцент в Университета на Пенсилвания. В момента е доцент в Университета в Южна Калифорния. Тя е била гост професор в Института Анри Поанкаре в Париж през 2017, фон Нойман стипендиант в Института за висши изследвания в Принстън, гост учен в Института по Теория на изчислимостта Саймънс в Бъркли през 2018 г. и Института Митаг-Лефлер в Стокхолм през 2020 г.

Грета Панова работи в областта на алгебричната комбинаторика и нейните приложения в геометричната теория на изчислимостта, теория на вероятностите и статистическата механика. Тя е автор на около 40 статии, между които публикации в Journal of the American Mathematical Society, Advances in Mathematics, Annals of Probability. Голяма част от нейната работа е свързана с теорията на представянията на симетричната група и по-специално с коефициентите на Кронекер. Между тези резултати е опровержението на единствения настоящ подход за решаване на алгебричния вариант на P vs NP, основния проблем в теоретичната информатика. Грета Панова също прилага теорията на симетричните функции като нов метод в изучването на вероятностното поведение на димерни модели в статистическата механика.

Тя е носител на престижни награди и стипендии за научен обмен в международни институти. Била е докладчик по покана на редица международни конференции, между които и основната ежегодна конференция по алгебрична комбинаторика (FPSAC) и други големи събития в Япония, Германия и САЩ.

Състав на международния комитет, определил носителя на наградата:

акад. Веселин Дренски (София, България) – председател, заместил акад. Благовест Сендов след смъртта му;
проф. Ефим Зелманов (Сан Диего, САЩ, Филдсов медалист);
проф. Армен Сергеев (Москва, Русия);
проф. Веселин Петков (Бордо, Франция);
проф. Лъчезар Аврамов (Линкълн, Небраска, САЩ).

Наградата ще бъде връчена по време на Международната конференция „Дни на математиката в София“ през 2021 г.

Награда на ИМИ за 2017 година

Кирил Дачев
Университет Пърдю, САЩ

Кирил Дачев е роден на 24 август 1983 година. Започва средното си образование в софийската Национална природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“ и го завършва в САЩ. Получава бакалавърска степен от Колумбийския университет през 2005 г., а през 2010 г. защитава докторска степен в Калифорнийския университет в Бъркли под ръководството на проф. Мачей Зворски, който го определя като „извънредно силен и креативен млад математик, който самостоятелно, или в съавторство има задълбочени и интересни приноси към частните диференциални уравнения и математическата физика“.

Печели четиригодишна постдокторантура в Масачузетския технологичен институт, по време на която има и по-кратки постдокторантури в Изследователския институт по математически науки в Бъркли (MSRI) и в Университета Париж 13. През 2013 г. става асистент по математика в Пърдю.

Главните резултати на Кирил Дачев са в теорията на частните диференциални уравнения. Той работи успешно в няколко области на тази теория – полукласически анализ, геометрично разсейване, разпределение на резонанси, разпад на вълни, дисперсни уравнения, обратни задачи. Част от неговите резултати са получени съвместно с редица известни специалисти като Андраш Ваши, Джеси Гел-Редман, Мартен де Хуп, Семьон Дятлов, Мачей Зворски, Таня Крисченсен, Андрю Хасъл, Хамид Хезари, Джъстин Холмър.

Състав на международния комитет, определил носителя на наградата:

акад. Станимир Троянски (София, България) – председател;
проф. Ефим Зелманов (Сан Диего, САЩ, Филдсов медалист);
проф. Армен Сергеев (Москва, Русия);
проф. Лъчезар Стоянов (Пърт, Австралия);
проф. Видар Томе (Гьотеборг, Швеция), чуждестранен член на БАН.

Наградата е връчена на 10 юли 2017 г. на II международна конференция „Дни на математиката в София“.

Академична лекция: Wave Asymptotics for Manifolds with Cylindrical Ends

Награда на ИМИ за 2014 година

Мартин Касабов
Университет Корнел в Итака, САЩ

Мартин Касабов (роден през 1977 г.) защитава дипломна работа в Софийския университет през 1998 г., а през 2003 г. защитава докторска дисертация в Университета Йейл под ръководството на Филдсовия медалист Ефим Зелманов. На 33 години Мартин Касабов получава едногодишна позиция на професор по чиста математика в Университета в Саутхамптън, Великобритания, а на 34 години става пълен професор в Университета Корнел. Той е награден с още две много престижни стипендии: стипендия на столетието на Американското математическо дружество за 2007 г. и на стипендията на Фон Нойман на Института за върхови постижения в Принстън за 2009 г. Мартин Касабов е поканен за секционен докладчик на Международния конгрес на математиците в Сеул, Корея, за 2014 г. Неговият доклад е на общо заседание на две секции: на секцията по алгебра и на секцията по теория на Ли и обобщения. Той е вторият български математик удостоен с такава чест.

Главните резултати на Мартин Касабов са в комбинаторната теория на групите. Той работи успешно в няколко области на теорията на крайно-породените групи – кули от автоморфизми, топологични попълнения на групите, крайни прости групи, алгоритмични свойства, функции на ръста. Част от неговите резултати са получени съвместно с най-добрите специалисти в областта като Алекс Любоцки, Анер Шалев, Роберт Гуралник, Уилиям Кантор, Игор Пак, Марк Сапир.

Състав на международния комитет, определил носителя на наградата:

акад. Веселин Дренски (София, България) – председател;
проф. дмн Лъчезар Стоянов (Пърт, Австралия);
акад. Джонатан Борвайн (Нюкасъл, Австралия, чуждестранен член на БАН);
акад. Едуард Саф (Вандербилд, САЩ, чуждестранен член на БАН);
проф. Видар Томе (Гьотеборг, Швеция, чуждестранен член на БАН)

Наградата е връчена на 2 април 2015 г. на XLIV Пролетна конференция на Съюза на математиците в България, СОК Камчия.

Академична лекция: Presentations of Finite Simple Groups and Applications