Добрата новина обяви лично проф. Юрий Чинкел, директор на направление Математика и физически науки на Фондация Саймънс, по време на посещението си в София. Подкрепеният проект на МЦМН към ИМИ е в размер на 600 хил. щатски долара и е за период от три години. Средствата ще бъдат използвани за организиране на международни научни форуми с участието на световно признати и утвърдени математици, за откриване на нови позиции за изследователи и подкрепа на учени от Украйна и други страни.

По време на срещите си с ръководството на ИМИ, проф. Чинкел изрази увереност, че и след успешното приключване на този проект, Фондация Саймънс ще продължи да подкрепя работата на МЦМН.

Професор Чинкел гостува на Международния център за математически науки и взе участие в конференцията Втора годишна среща на младите български математици, която се проведе в ИМИ на 13 и 14 юни тази година. Срещата даде възможност на млади български математици, работещи у нас и в чужбина, да представят на математическата общност у нас някои от своите най-значими постижения.

В рамките на визитата на проф. Чинкел се състояха работни срещи с министъра на образованието и науката акад. Николай Денков и с председателя на Българската академия на науките – акад. Юлиан Ревалски.

Както вече съобщихме, на 13 юни проф. Чинкел изнесе и специална лекция, озаглавена Building Scientific Institutes, която бе предназначена за по-широка аудитория. В лекцията, организирана от БАН и ИМИ, той сподели своя опит във финансирането на научни изследвания в различни области с подкрепата на частния капитал.

Професор Юрий Чинкел е ръководител на катедрата по математика в Института Курант при Нюйоркския университет, САЩ. Той получава докторската си степен по математика от Масачузетския технологичен институт през 1992 г. През 1992 – 1995 г. е стипендиант на Harvard Society of Fellows, а през 1995 –1996 г. е Лайбницов стипендиант на École Normale Supérieure в Париж. Чинкел е заемал академични позиции в Университета на Илинойс в Чикаго, в Принстънския университет, в Университета в Гьотинген и е професор и ръководител на катедрата по математика в Института Курант, Нюйоркския университет. Бил е гостуващ лектор в Института за математически науки Исак Нютон в Кеймбридж, Университета в Токио, Института Макс Планк в Бон, Institut des Hautes Études Scientifiques в Париж, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich и Изследователския институт за математически науки към университета в Киото. Бил е поканен лектор на Международния конгрес на математиците в Мадрид през 2006 г. Работи в областта на алгебричната геометрия и теорията на числата, по-специално изучаване на рационални точки и рационални криви върху алгебрични многообразия. Автор на над 130 научни статии. Член е на Американското математическо дружество, на Американската асоциация за напредък на науката, на Германската национална академия на науките и чуждестранен член на Academia Europaea.

Фондация Саймънс (Simons Foundation) е частна фондация, създадена през 1994 г. от Мерилин и Джим Саймънс и днес е една от най-големите благотворителни организации в САЩ. Тя предоставя безвъзмездни средства чрез грантове в четири научни направления: математика и физически науки; науки за живота; изследване на аутизма и образование, ангажираност и популяризиране. През 2016 г. фондацията създава института Flatiron – мултидисциплинарен академичен изследователски център, фокусиран върху изчислителни методи, включително анализ на данни, моделиране и симулация.

Фондация Саймънс се стреми да създаде силно сътрудничество и да насърчи обмена на идеи между изследователи от различни направления в науката. Именно с цел да осъществява успешно такова взаимодействие между учените, през 2012 г. фондацията стартира нов модел за финансиране, Simons Collaborations, който обединява изследователи от различни дисциплини с цел съвместна работа по актуални и значими проблеми.

Направлението по математика и физически науки на фондация Саймънс подкрепя изследванията в областта на математиката, теоретичната физика и компютърните науки, като осигурява финансиране за учени, институции и научна инфраструктура.

Направлението за науки за живота финансира изследвания по фундаментални въпроси в биологията, с фокус върху произхода на живота, микробната океанография и микробната екология и еволюция.

Мисията на Инициативата за изследване на аутизма на фондация Саймънс (SFARI) е да подобри разбирането, диагностиката и лечението на разстройствата от аутистичния спектър чрез финансиране на иновативни изследвания с най-високо качество и приложимост.

Програмите за популяризиране, образование и ангажираност на фондация Саймънс се стремят да стимулират по-задълбочен интерес и разбиране на науката и математиката сред студенти, педагогически специалисти и обществеността.