На 24 май 2021 година, Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, бяха връчени тазгодишните награди „Питагор“ на Министерството на образованието и науката за принос в развитието на науката в България. На официална церемония, която бе излъчена на живо по Българската национална телевизия, бяха наградени петима учени, един научен колектив и една компания.

В категорията „Млад учен“ отличените са двама – гл. ас. д-р Венелин Тодоров и д-р Мария Ивановска. Техните награди връчи проф. Анастас Герджиков – председател на Съвета на ректорите.

Д-р Венелин Тодоров е главен асистент във Временно научно звено Информационно моделиране на Института по математика и информатика на БАН. Той е роден през 1986 година в Русе. Работи в областите приложение на математиката в други науки и математическо и информатично моделиране. Завършва с отличие специалност Приложна математика във ФМИ на Софийския университет. Защитава дисертация през 2017 година на тема Методи Монте Карло за многомерни интеграли, и интгерални уравнения, и приложения с научен ръководител проф. дтн Иван Димов.

Венелин Тодоров е носител и на Награда на БАН за млади учени до 35 г. в областта на инфомрационните и комуникационните науки и технологии ,,Професор Марин Дринов“ (2019), Награда на БАН за най-успешен проект за млади учени по Програмата за подпомагане на млади учени на БАН 2017- 2019 (2019), Награда за най-добър млад учен на БАН за 2018 г. и др. През миналата година е бил номиниран и за Наградата на Президента на Република България „Джон Атанасов“.

Д-р Мария Ивановска e главен асистент по клинична имунология в Медицинския университет в Пловдив. Тя е автор на изследване, което намира клинично приложение за диагностика на остър и хроничен стрес и промените, които настъпват в имунната система.

Голямата награда за цялостен научен приност бе връчена лично от министъра на образованието и науката чл.-кор. Николай Денков. Неин носител стана проф. Людмил Антонов. Той е професор по химия в Института по електроника “Акад. Емил Джаков”, а също и водещ изследовател на Националната научна програма „Вихрен“. Научните му интереси са в областта на молекулната спектроскопия, използвана за бърз контрол на храни, напитки, етерични масла, сухи дроги и лекарствени средства. Разработил е уникална методология за анализ на сложни равновесни системи с приложение при дизайна на нови функционални материали във високите технологии и при създаването на нови биологично активни молекули.

През 2021 г. наградите за принос в науката „Питагор“ на Министерство на образованието и науката бяха организирани с изцяло нов регламент и включваха следните категории: Голяма награда „Питагор“ за цялостен научен принос, Голяма награда „Питагор“ за млад учен, Награда за пробив в науката, Награда „Питагор“ за научен колектив с успешна експлоатация и трансфер на научни резултати в полза на индустрията и/или обществото, Награда „Питагор“ за решаване на обществени предизвикателства (конкретната област се определя всяка година) и Награда за фирма с най-много инвестиции в научната дейност и развитие.

Тази година за участие в конкурса кандидатстваха 41 учени и научни колективи. Целта на наградите е да стимулират учените към значими постижения и успешна реализация на научните изследвания в икономиката.