От 3 до 5 март 2020 г. новосъздаденият Международен център по математически науки към Института по математика и информатика – БАН (ICMS-Sofia) организира образователен уъркшоп върху Теория на Ходж и локални системи. На него ще бъде представено едно от най-новите направления в съвременната математика.

Главен лектор на уъркшопа ще бъде Prof. Carlos Simpson, CNRS, Université Côte d’Azur, Nice. Други лектори са Prof. Alexander Efimov (Steklov Mathematical Institute of the Russian Academy of Sciences), Prof. Ludmil Katzarkov (University of Miami, USA; Institute of Mathematics and Informatics at the Bulgarian Academy of Sciences; National Research University Higher School of Economics, Russian Federation), Prof. Viсtor Przyjalkowski (Steklov Mathematical Institute of the Russian Academy of Sciences and International Laboratory of Mirror Symmetry and Automorphic Forms, National Research University Higher School of Economics, Moscow), Prof. Dmitry Kaledin (Steklov Mathematical Institute of the Russian Academy of Sciences and National Research University Higher School of Economics, Russian Federation).

Образователният уъркшоп „Теория на Ходж и локални системи“ е първата научна проява на ICMS-Sofia. Целта на създаването ICMS-Sofia, който е осъществен с подкрепата на правителството на Република България, е да популяризира и да развива най-нови направления в математиката и да свързва млади български учени със световно признати изследователи.
За повече информация за ICMS-Sofia, важни дати и програми, моля посетете сайта на Центъра.