Международният ден на математиката (The International Day of Mathematics (IDM) ще бъде отбелязан за втори път на 14 март тази година по целия свят. Датата е избрана, тъй като в много страни на този ден се отбелязва т.нар. „Ден на Пи“. Той е наречен така на числото π, което представлява отношението между дължината на дадена окръжност и нейния диаметър  и е приблизително равно на 3.14.

Преди две години Международният математически съюз (International Mathematical Union (IMU) предложи на ЮНЕСКО 14 март да бъде обявен за Международен ден на математиката. На своята 40. Генерална конференция през ноември 2019 година ЮНЕСКО подкрепи предложението на IMU. Всяка година на тази дата всички страни ще бъдат призовавани да участват в честванията като организират различни събития за ученици, студенти, музеи, библиотеки и за широката общественост.

Всяка година IDM обявява различна тема, която да обогатява идеите за празника, да предизвиква креативността и да улеснява връзките между математиката и различни области, концепции и идеи. Тази година темата е Математиката за един по-добър свят.

Може да проследите онлайн честванията на адрес https://www.idm314.org/launch-2021.html. Основното събитие е серия от кратки онлайн доклади, предназначени за широката публика и посветени на темата как математиката може да направи света едно по-добро място. Онлайн сесиите ще бъдат три – на три различни езика – английски, френски и испански. Те ще бъдат излъчвани на живо на сайта на IDM, напълно безплатно и без необходимост от регистрация. Началният час на излъчванията е 14:00 UTC.

Програмата на събитията може да видите тук.