Институтът по Математика и Информатика при БАН (ИМИ) е изключителен собственик на сайта https://math.bas.bg, заедно с всички негови приложения и модули.

Автори на всички публикации и материали в сайта са служители на Института по Математика и Информатика. Ако забележите нарушение на авторски права на трети лица в нашия сайт, молим да ни уведомите своевременно на електронна поща secretary в math.bas.bg

Авторските права върху всички публикации и текстове или части от текст на страниците на https://math.bas.bg са притежание на съответните автори. Всички изображения, документи, както и всички други материали в този сайт са притежание на ИМИ или на трети лица и се разпространяват съгласно условията и реда на  Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 License, посочени в раздел Авторски права. Потребителят и посетителят могат да копират и използват информация от сайта за комерсиални цели само при посочените по-долу условия.

При използването на материали и произведения от интернет страниците на https://math.bas.bg, медии и партньори се задължават изцяло да се придържат към  утвърдените в раздел Авторски права условия съгласно Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 License, освен в случаите когато с договор или споразумение, не са договорени или уточнени допълнителни условия, посочени изрично в съответните произведения.

Линкове към други уеб страници и сайтове

За улесняване достъпа Ви до информация ИМИ може да изгражда връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от трети лица.

Уеб страниците на https://math.bas.bg могат да съдържат банери (рекламни изображения) или текстови линкове към външни уеб страници, за които отговарят трети лица (рекламодатели, спонсори, партньори). ИМИ не поема отговорност за информацията, която се публикува на техните страници. Условията за разпространение и използването на информацията в тези външни страници може да се различават от условията в https://math.bas.bg

Линковете от сайта https://math.bas.bg към подобни интернет страници представляват единствено препоръка и източник на допълнителна информация. ИМИ няма никакво влияние върху публикационната политика на тези източници на информация и с настоящото декларира, че не носи отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на публикуваната там информация спрямо конкретна институционална или корпоративна политика.

Препоръчваме Ви да им обърнете внимание преди да решите да предоставяте лична информация по какъвто и да е повод и под каквато и да е форма.

Забранена и непозволена употреба

При ползването на този сайт се задължавате да не използвате данните и информацията, снимковия и видео материал, както и всички видове материали и документи, собственост на ИМИ или трети лица, за забранени от закона или несъвместими с описаните тук условия, действия и цели.
Като изпращате материали до нашите сървъри чрез e-mail или през уеб страницата на ИМИ, Вие приемате следните условия:

а) Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;

б) Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите материалите;

в) Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трето лице предприеме действия срещу Вас във връзка с материал, който сте предоставили. ИМИ осъществява непрекъснато наблюдение и контрол на съдържанието на материали, предоставени от потребители на нейния сайт, и не носи отговорност за такова съдържание. ИМИ може по всяко време и по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

Промяна на правилата и условията за ползване на сайта

ИМИ си запазва правото да модифицира тези правила по всяко време без предварително известие. Желателно е периодично да проверявате тази страница за извършени корекции и допълнения. Направените промени влизат в сила в момента на публикуването им. Настоящото споразумение между ИМИ и посетителите на сайта се прилага до прекратяването му от една от страните. Вие можете да го прекратите, като преустановите използването и достъпа до уеб сайта на ИМИ и като унищожите изтеглените или съхранени по друг начин материали. Потребители, които нарушават правилата и условията за ползване на сайта, ще бъдат предупреждавани и при повторно нарушение и в случай, че продължат съзнателно да не ги спазват, ще бъдат обект на мерки за прекратяване на достъпа и използването на сайта и услугите, които той предлага.

Вашето съгласие с правилата и условията за ползване на сайта

След като вече посещавате уеб страниците на ИМИ, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Ние сме създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути с институционалния ни уеб сайт.

Изявление за защита на личните данни

Изявлението за защита на личните данни е предназначено да защити идентификацията на нашите потребители. Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни. В случай, че решите да използвате някои от специализираните ни модули и услуги, необходимо е да публикувате желаните от нас лични данни, за да извършим услугата, която сте заявили, като личните Ви данни са напълно защитени. Подчертаваме, че събираме данни, необходими за извършване на желаната услуга, като в този процес използваме данни, директно получени от вас.

Осигуряване безопасност на данните

Приоритетна цел на сайта на ИМИ е да гарантира на своите потребители достатъчно високо ниво на безопасност на личните данни. Това се отнася за всички персонални данни, посочени при онлайн регистрацията, както и всички останали, вписани по един или друг начин в сайта.

Сигурност на събраната информация

ИМИ с голямо внимание се грижи личните данни на потребителите да бъдат максимално защитени от загуба, промяна, неоторизирано публикуване или каквато и да било форма на злоупотреба. Попълването на анкети, абонамент за информационен бюлетин, онлайн заявлението за предоставяне на услуги, онлайн кандидатстване за стажантски програми и други са строго наблюдавани и контролирани процеси.

Използване на събраната информация

Личните Ви данни няма да бъдат използвани за цели, непубликувани в настоящото Изявление. ИМИ не продава, не заменя, не дава под наем и не отстъпва на трети лица Вашите лични данни.

ИМИ, като собственик на сайта може да разкрива лични данни само в описаните от закона случаи, със съдебно решение, при нужда от защита на правата на собственост върху сайта или при нужда от защита на личната сигурност на някой от потребителите.

Изменения на Изявлението

Изявлението за запазване на личните данни може да бъде променяно, но при всяка негова промяна се задължаваме да публикуваме датата на актуализацията. Ако в съдържанието са налице промени в основни параметри, всички изменения ще бъдат публикувани в сайта или ще Ви бъде изпратено лично известие. Съветваме нашите потребители периодично да преглеждат това изявление, за да се информират за начините, по които са защитени личните им данни.

Контакт с нас

Ако имате някакви въпроси или коментари относно сайта на ИМИ и работата с него, моля изпращайте своите писма на e-mail: secretary@math.bas.bg

С по-нататъшното си присъствие и използване на нашия уеб сайт, считаме че приемате условията на настоящото Изявление.