Институт по математика и информатика при Българската академия на науките

Адрес: София, 1113

ул. “Акад. Георги Бончев”, бл. 8

Тел.: (+359 2) 979-38-28

E-mail: office@math.bas.bg

Ръководство, каса и канцелария

Директор:
Проф. дмн Петър Бойваленков
Тел.: (+359-2) 870-10-72
E-mail: director@math.bas.bg

Научен секретар:
Доц. д-р Красимира Иванова
Тел.: (+359-2) 979-28-57
E-mail: kivanova@math.bas.bg

Директор административно-стопанска дейност:
Полина Кертева
Тел. (+359-2) 979-28-16
E-mail: pkerteva@math.bas.bg 

Каса:
Иванка Стоянова
Тел. (+359-2) 979-28-90
E-mail: vanya@math.bas.bg

Канцелария:
Тел.: (+359-2) 979-38-28
E-mail: office@math.bas.bg

Администрация

Началник “Човешки ресурси”:
Галя Стоянова
Тел.: (+359-2) 979-28-48, 979-38-19, стая 215
E-mail: hr@math.bas.bg

Главен счетоводител:
Галина Георгиева
Тел.: (+359-2) 979-28-94, стая 265
E-mail: accountant@math.bas.bg

Заместник-главен счетоводител:
Диана Христова
Тел.: (+359-2) 979-28-51, стая 255

Връзки с обществеността
Анна Брънзова
Тел.: (+359-2) 979-38-13, стая 275
E-mail: branzova@math.bas.bg

Началник отдел ПМТО:
инж. Борис Йорданов
Тел.: (+359-2) 979-28-70