Научна конференция „Да обменим идеи“

Посветена на 70-ата годишнина на ИМИ

25 – 26 октомври 2017 г., ИМИ – БАН, зала 055 „Акад. Стефан Додунеков“

Вижте повече

Тържествено честване 70 години ИМИ

Под патронажа на Президента на Република България - г-н Румен Радев

27 октомври 2017 г., 14:00–17:30 часа, Голям салон на БАН

Вижте повече

Музей „Математиката и информатиката в България“

Тържествено откриване

25 октомври 2017 г. от 11:45 ч. във фоайето на ИМИ на третия етаж

Вижте повече

Изложба в библиотеката на ИМИ

Издания на ИМИ и монографии на учени от Института

Откриване - 25 октомври във фоайето пред Големия салон на БАН

Вижте повече

Отличия и поздравителни адреси

ИМИ бе награден с Почетния знак на Президента

Благодарим на всички институции, колеги, партньори и съмишленици, които ни поздравиха на нашия празник!

Вижте повече