На 10 и 11 ноември в Санкт Петербург ще се проведе Международният форум „Математически методи и модели във високотехнологичното производство“.

Събитието се организира в сътрудничество с Института по математика и информатика на Българската академия на науките, Бургундския математически институт (Франция) и Полоцкия държавен университет (Беларус). Форумът се провежда в рамките на подготовката за XXIX Международен конгрес на математиците, който ще се проведе в Санкт Петербург от 6 до 14 юли 2022 г.

Целта на конференцията е обмяна на опит на водещи специалисти в използването на математически методи във високотехнологичното производство. Програмата включва представяния в следните направления:

  • Фундаментална математика като основа на високотехнологичното производство
  • Математически методи и модели в приборостроенето и радиоелектрониката
  • Информационни технологии и математическо моделиране на високотехнологични системи
  • Моделиране на природни и технически системи и управление на техносферната безопасност
  • Математическо моделиране и дигитализация на измервателни системи
  • Моделиране и ситуационно управление на качеството на сложни системи
  • Иконометрично изследване и прогнозно моделиране
  • Иновативни методи и технологии на обучение по физико-математически дисциплини

Повече за събитието четете на https://guap.ru/fmath и на  http://suai.edu.ru/about_the_university/notifies/3200/

Програма на събитието (на руски език) може да видите тук.