Изложба

В рамките на Тържественото отбелязване на 70-ата годишнина от основаването на Института по математика и информатика се организира изложба, представяща публикационната дейност на Института и актуални моменти от проектната дейност на колегите.

В Библиотеката ще бъдат изложени издания на ИМИ и монографии на учени от Института.

Във фоайето на III етаж ще бъдат разположени постери, представящи проектната дейност и научните форуми, организирани от ИМИ.

Изложбата бе открита на 25 октомври във фоайето пред Големия салон на БАН.

Галерия