На 19 декември 2017 г. в Заседателната зала на Факултета по математика и информатика се проведе поредната сбирка на Колоквиума на ФМИ. Проф. Едуард Саф от Университета на Вандербилт, САЩ, чуждестранен член на БАН, изнесе лекция на тема: “The Chebyshev Problem for Riesz Potentials”.

По време на събитието бе официално връчена и наградата „Роуз и Ървинг Саф“, чийто носител тази година стана Борислав Анчев, студент в специалност „Математика и информатика“ на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Призьорът пристигна в София специално за случая и използва възможността да благодари лично на основателя на Наградата.

На сбирката на Колоквиума присъстваха акад. Веселин Дренски, директор на ИМИ, проф. Петър Бойваленков, зам.-директор на ИМИ, колеги от Института и ФМИ.

Професор Саф е изтъкнат специалист в теорията на приближенията, главен редактор на списанието на Шпрингер Constructive Approximation и директор на Центъра за конструктивни апроксимации във Вандербилт.