На 4 април т.г. в столичното 125 СУ „Боян Пенев“ бе открита смарт класна стая – иновативна лаборатория по математика. Акад. Дренски поднесе атрактивен поздравителен адрес от името на ИМИ. Той сподели още, че учените от ИМИ-БАН очакват учениците от 125 СУ в Ученическия институт по математика и информатика и в Ученическия институт на БАН, а по-нататък и на територията на института – като бъдещи колеги.

Сред гостите бяха кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова, началникът на РУО София-град – г-жа Ваня Кастрева, председателят на УС на СМБ – акад. Петър Кендеров, директорът на ИМИ – акад. Веселин Дренски и доц. Евгения Сендова от ИМИ.

Г-жа Ирена Анастасова, директор на училището, поздрави присъстващите и благодари на всички, съпричастни към модернизирането на училището. Изрази увереността си, че учениците ще изследват в екип с учителите си красотите на науката и ще заслужат грижите към тях.

Ученици от 125. СУ демонстрираха математически умения в различни среди и очароваха публиката с математически закачки и парадокси. Учителят по математика Димитър Димитров, създател и преподавател в специализираните школи по приложна математика в училище, също изглеждаше доволен от майсторството, с което учениците поднесаха своето „меню за шампиони“.