Изтъкнатият български математик академик Благовест Сендов чества днес своя 85-и рожден ден.

С доклад, наречен “Красотата на полиномите”, забележителният учен ще поздрави своите колеги на Националния колоквиум по математика на Съюза на математиците в България, който ще се проведе в Заседателната зала на ИМИ-БАН. Ръководител на Колоквиума е акад. Петър Попиванов.

Под ръководството на акад. Сендов се развива българската школа по теория на апроксимациите и се създават специалисти в областта на числения анализ, числените методи за решаване на диференциални уравнения, функционалния анализ, аналитичната теория на числата, геометрията на полиномите и др. Неговите многобройни ученици от години разнасят славата на България и българската математика по света.

Новите и експериментални методи в средното образование, разработвани и прилагани от акад. Сендов, са предшественици на това, което днес наричаме „изследователски подход“. Той е и един от основните двигатели на Модела в университетското образование по математика, система, която две десетилетия по-късно е възприета в цяла Европа.

Честита годишнина, академик Сендов!