Абеловият комитет на Норвежката академия на науките удостои проф. Карен Кескула Уленбек от Университета в Остин, Тексас, САЩ, с Абелова награда за 2019 г. за нейните постижения в геометричния анализ и годж теорията.

Абеловата награда се присъжда всяка година от Норвежката академия на науките и литературата за изключителни постижения в областта на математиката. Наградата се придружава от чек на стойност 6 млн. крони. За първи път наградата е връчена през 2003 г. като номинациите се разглеждат от авторитетно 5-членно международно жури, препоръчано от Международния математически съюз и Европейското математическо общество.

Според New York Times проф. Уленбек е заслужила приза с „фундаменталното въздействие на работата ѝ върху анализа, геометрията и математическата физика“. По традиция отличието ще бъде връчено лично от Краля на Норвегия Харалд V на 21 май на тържествена церемония в Осло.

Наградата Абел е учредена от правителството на Норвегия през 2002 г., за да бъде отбелязана 200-годишнината от рождението на един от най-великите математици – норвежеца Нилс Хенрик Абел (1802-1829). Въз основа на откритие на френския математик Огюстен Луи Коши, Абел развива теорията за сходимост на степенните редове и първи изследва напълно сходимостта на биноминалния ред. Абел поставя също основите на теорията на интегралните уравнения. Разработени от нея методи за глобален анализ се използват днес от всеки специалист в геометрията и анализите. Нейната работа е в основата и на математическите представи за теоретичната физика, благодарение на които се улесни разбирането на общата теория на относителността и струнната теория.

Проф. Карен Кескула Уленбек е първата жена, получила Абелова награда. Тя е известна и като поддръжник за равенство на половете в науката и математиката. През 1993 г. Уленбек участва в учредяването на Института за жените и математиката (WAM), който си поставя за цел разширяване възможностите за жени при ръководене на математически изследвания във всеки етап от тяхната академична кариера.

В нейна чест, академик Петър Попиванов обяви, че Националният колоквиум по математика ще положи усилия да подготви сбирка, на която да представи част от нейните работи.