Оценка на работата на докторант за допускане до предзащита, ПН 4.5 и 4.6 (от 01.01.2019) - бланка

Go to Top