Коджабашев, Димитър

изследовател, д-р
+359 2 979 2827
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 515
Личен сайт
Коджабашев, Димитър

изследовател, д-р

(еквивариантна) (стабилна) хомотопна теория, топологични модулярни форми

+359 2 979 2827
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 515
Личен сайт

Цанов, Валдемар

изследовател
+359 2 979 2807
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 567
Research Gate
Цанов, Валдемар

изследовател

Теория на Ли, редуктивни и полупрости групи на Ли, линейни представяния и действия върху многообразия. Геометрия на флаговите многообразия. Геометрична теория на инвариантите.

+359 2 979 2807
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 567
Research Gate