Николов, Николай

член-кореспондент, професор, дмн, заместник-директор на ИМИ, ръководител на секция АГТ, председател на СМБ
+359 2 979 3820
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 306
Google ScholarResearch Gate

Николов, Николай

член-кореспондент, професор, дмн, заместник-директор на ИМИ, ръководител на секция АГТ, председател на СМБ
Научни интереси: Многомерен комплексен анализ
+359 2 979 3820
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 306
Google ScholarResearch Gate

Бажлекова, Емилия

доцент, д.н., секретар на секция АГТ
+359 2 979 3863
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 457
Личен сайтGoogle ScholarResearch Gate

Бажлекова, Емилия

доцент, д.н., секретар на секция АГТ
Научни интереси: Дробно смятане, Дробни диференциални и интегрални уравнения: операторно-теоретичен подход, качествени свойства на решенията. Конволюционно смятане, Дюамелови представяния за нелокални гранични задачи.
+359 2 979 3863
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 457
Личен сайтGoogle ScholarResearch Gate

Мушкаров, Олег

академик, професор, дмн, професор емеритус
+359 2 979 3800
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 323
Google ScholarResearch Gate

Мушкаров, Олег

академик, професор, дмн, професор емеритус
Научни интереси: Многомерен комплексен анализ, анализ върху комплексни и почти комплексни многообразия,  комплексна диференциална геометрия, туисторна теория.
+359 2 979 3800
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 323
Google ScholarResearch Gate

Иванов, Стефан

член-кореспондент, професор, дмн
+359 2 979 3800
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 323
Личен сайтResearch Gate

Иванов, Стефан

член-кореспондент, професор, дмн
Научни интереси:
+359 2 979 3800
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 323
Личен сайтResearch GateCVПубликации

Кирякова, Виржиния

професор, дмн, професор емеритус
+359 2 979 3805
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 309
Личен сайтGoogle ScholarResearch Gate

Кирякова, Виржиния

професор, дмн, професор емеритус
Научни интереси: Дробно смятане, специални функции, интегрални трансформации, диференциални уравнения.
+359 2 979 3805
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 309
Личен сайтGoogle ScholarResearch GateCVПубликации

Панева-Коновска, Йорданка

професор, дмн
+359 2 979 3805
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 309
Личен сайтGoogle ScholarResearch Gate

Панева-Коновска, Йорданка

професор, дмн
Научни интереси: Дробно смятане, специални функции, интегрални трансформации, диференциални уравнения.
+359 2 979 3805
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 309
Личен сайтGoogle ScholarResearch GateПубликации

Терзиян, Степан

професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 3805
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 309
Личен сайтGoogle ScholarResearch Gate

Терзиян, Степан

професор, дмн, асоцииран член
Научни интереси: Нелинеен функционален анализ, Теория на критичните точки, Частни и обикновени диференциални уравнения, Диференчни уравнения, Дробно смятане и диференциални уравнения от дробен ред.
+359 2 979 3805
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 309
Личен сайтGoogle ScholarResearch GateCVПубликации

Хаккъев, Севджан

професор, дмн
+359 2 979 2855
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 327
Google ScholarResearch Gate

Хаккъев, Севджан

професор, дмн
Научни интереси: Устойчивост на нелинейни вълни, нелинейни дисперсивни уравнения, обратна спектрална задача
+359 2 979 2855
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 327
Google ScholarResearch Gate

Касабов, Огнян

професор, д-р
+359 2 979 3807
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 313
Google ScholarResearch Gate

Касабов, Огнян

професор, д-р
Научни интереси: Риманови и почти Ермитови многообразия, теория на подмногообразията, диференциална геометрия на повърхнини в тримерно и четиримерно Евклидово или псевдо-Евклидово пространство.
+359 2 979 3807
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 313
Google ScholarResearch Gate

Кацарков, Людмил

професор, д.н.
+359 2 979 3866
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 419
Личен сайтResearch Gate

Кацарков, Людмил

професор, д.н.
Научни интереси: Диференциална, алгебрична и симплектична геометрия; топология и математическа физика.
+359 2 979 3866
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 419
Личен сайтResearch Gate

Милушева, Величка

професор, д-р, заместник-директор на ИМИ
+359 2 979 3809
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 315
Research Gate

Милушева, Величка

професор, д-р, заместник-директор на ИМИ
Научни интереси: Диференциална геометрия на Риманови много-образия, диференциална геометрия на повърхнини и хиперповърхнин в Евклидови пространства и пространства на Минковски, локална теория на повърхнини в псевдо-Евклидови пространства с неутрална метрика.
+359 2 979 3809
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 315
Research GateCVПубликации

Давидов, Йохан

професор, дмн, професор емеритус
+359 2 979 3800
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 323
Research Gate

Давидов, Йохан

професор, дмн, професор емеритус
Научни интереси:
+359 2 979 3800
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 323
Research Gate

Апостолов, Вестислав

доцент, д-р
359 2 979 3800
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 323
Личен сайтGoogle ScholarResearch Gate

Апостолов, Вестислав

доцент, д-р
Научни интереси: Комплексна диференциална геометрия, алгебрична геометрия, анализ върху многообразия.
359 2 979 3800
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 323
Личен сайтGoogle ScholarResearch Gate

Петров, Петър

главен асистент, д-р
+359 2 979 3807
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 313

Петров, Петър

главен асистент, д-р
Научни интереси: Работя в областта на пространства от дъги и джетове, мотивно интегриране и приложенията им в теория на особеностите, като проблема на Наш. Също така, в топологията на допълнения на алгебрични множества, в частност, върху обобщения на теоремата на Зариски - ван Кампен за висши групи на хомотопия, и конфигурации на хиперравнини. Интересувам се и от възможни приложения на особеностите на гладки функции в медицинските изображения.
+359 2 979 3807
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 313
Публикации

Баров, Стою

доцент, д-р
+359 2 979 3804
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 307
Research Gate

Баров, Стою

доцент, д-р
Научни интереси: Безкрайномерна топология, Геометрична Томография/Топология, Геометрия на Банахови пространства, Изпъкналост, Топологични векторни пространства, Селекции на многозначни изображения.
+359 2 979 3804
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 307
Research GateCV

Рангачев, Антони

главен асистент, д-р
+359 2 979 2855
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 327
Личен сайтResearch Gate

Рангачев, Антони

главен асистент, д-р
Научни интереси: Алгебрична геометрия и комутативна алгебра и връзките им с теория на деформациите и теория на особеностите.
+359 2 979 2855
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 327
Личен сайтResearch Gate