Давидов, Йохан

професор, дмн, професор емеритус
+359 2 979 3800
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 323
Research Gate

Давидов, Йохан

професор, дмн, професор емеритус
Научни интереси:
+359 2 979 3800
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 323
Research Gate

Ковачева, Ралица

професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 3815
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 314
Личен сайтResearch Gate

Ковачева, Ралица

професор, дмн, асоцииран член
Научни интереси: Апроксимации с рационални функции в комплексната равнина: апроксимации на Паде, ортогонални полиноми, скорост на апроксимиране, комплексен анализ: теория на потенциала, числен анализ, математическо моделиране.
+359 2 979 3815
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 314
Личен сайтResearch GateCVПубликации

Троянски, Станимир

академик, професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 2815
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 574
Google ScholarResearch Gate

Троянски, Станимир

академик, професор, дмн, асоцииран член
Научни интереси: Геометрията на Банаховите пространства и свързаните с тях аспекти на теория на апроксимациите, топологията, теория на вероятностите, дескритивната теория на множествата и функциите.
+359 2 979 2815
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 574
Google ScholarResearch Gate