Николов, Николай

член-кореспондент, професор, дмн, заместник-директор на ИМИ, ръководител на секция АГТ
+359 2 979 3820
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 306
Google ScholarResearch Gate
Николов, Николай

член-кореспондент, професор, дмн, заместник-директор на ИМИ, ръководител на секция АГТ

Многомерен комплексен анализ

+359 2 979 3820
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 306
Google ScholarResearch Gate

Бажлекова, Емилия

доцент, дмн, секретар на секция АГТ
+359 2 979 3863
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 457
Личен сайтGoogle ScholarResearch Gate
Бажлекова, Емилия

доцент, дмн, секретар на секция АГТ

Дробно смятане, Дробни диференциални и интегрални уравнения: операторно-теоретичен подход, качествени свойства на решенията. Конволюционно смятане, Дюамелови представяния за нелокални гранични задачи.

+359 2 979 3863
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 457
Личен сайтGoogle ScholarResearch Gate

Панева-Коновска, Йорданка

професор, дмн
+359 2 979 3805
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 309
Личен сайтGoogle ScholarResearch Gate
Панева-Коновска, Йорданка

професор, дмн

Дробно смятане, специални функции, интегрални трансформации, диференциални уравнения.

+359 2 979 3805
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 309
Личен сайтGoogle ScholarResearch Gate

Хаккъев, Севджан

професор, дмн
+359 2 979 2855
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 327
Google ScholarResearch Gate
Хаккъев, Севджан

професор, дмн

Устойчивост на нелинейни вълни, нелинейни дисперсивни уравнения, обратна спектрална задача

+359 2 979 2855
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 327
Google ScholarResearch Gate

Милушева, Величка

професор, д-р, заместник-директор на ИМИ
+359 2 979 2807
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 567
Личен сайтResearch Gate
Милушева, Величка

професор, д-р, заместник-директор на ИМИ

Диференциална геометрия на Риманови многообразия, диференциална геометрия на повърхнини и хиперповърхнин в Евклидови пространства и пространства на Минковски, локална теория на повърхнини в псевдо-Евклидови пространства с неутрална метрика.

+359 2 979 2807
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 567
Личен сайтCurriculum VitaeResearch Gate

Баров, Стою

математик, д-р
+359 2 979 2840
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 522
Research Gate
Баров, Стою

математик, д-р

Безкрайномерна топология, Геометрична Томография/Топология, Геометрия на Банахови пространства, Изпъкналост, Топологични векторни пространства, Селекции на многозначни изображения.

+359 2 979 2840
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 522
Research Gate

Рангачев, Антони

математик
+359 2 979 2855
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 327
Личен сайтResearch Gate
Рангачев, Антони

математик

Алгебрична геометрия и комутативна алгебра и връзките им с теория на деформациите и теория на особеностите.

+359 2 979 2855
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 327
Личен сайтResearch Gate