Първи национален информационен ден „Иновативни екосистеми за цифрови културни авоари“

На 8 септември 2017 г. от 11:30 часа в конферентната зала „Георги Баев“, културен център „Морско казино“, гр. Бургас Институтът по математика и информатика организира Първи национален информационен ден „Иновативни екосистеми за цифрови културни авоари“, на който ще бъдат представени научни и научно-приложни резултати на изследователски проект „Концепции и модели на иновативни екосистеми с цифрово културно съдържание“, № ДН02/06/15.12.2016, финансово подкрепен от национален фонд “Научни изследвания“.   […]