Три проекта на Института по математика и информатика са класирани за финансиране по ННП „Петър Берон и НИЕ“

Класирани за финансиране по националната научна програма са общо 9 проекта, три от които ще бъдат осъществени от учени от ИМИ.

Фонд „Научни изследвания“ връчи грамоти на ръководителите на най-успешните проекти за 2022 година

На тържествена церемония, състояла се в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките днес, Фонд „Научни изследвания“ връчи грамотите на ръководителите на най-успешните проекти за 2022 година.

Фонд „Научни изследвания“ обяви най-успешните проекти за 2022 година

Тази година и двата отличени проекта в направление Математически науки и информатика са на колеги от Института по математика и информатика. Това са проектите „Съвременни компютърни методи за изследване на комбинаторни структури осигуряващи цялостност и сигурност на информацията“ с ръководител проф. Цонка Байчева и „Риманова и комплексна геометрия“, ръководен от проф. Величка Милушева.

Фонд „Научни изследвания“ обяви класирането на проектните предложения в област „Математически науки и информатика“

Успешно приключи конкурсът за финансиране на фундаментални научни изследвания за 2019 година на Фонд „Научни изследвания“. Три от проектните предложения на учени от Института по математика и информатика са класирани сред най-високо оценените проекти в научна област "Математически науки и информатика". Това са проектът на акад. Веселин Дренски „Групи и пръстени - теория и приложения“ с комплексна оценка 95 точки, „Алгебрични и геометрични методи за защита на данни“ с ръководител проф. дмн Петър Бойваленков с 93 точки и „Статистически методи за машинно обучение за данни с комплексна структура“ на проф. Евгения Стоименова, също с 93 точки. Единственият спечелил финансиране проект в конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти за 2019 година в научна област "Математически науки и информатика" също [...]

2019-11-25T13:17:45+02:00понеделник, 25 ноември 2019|Categories: Новини|Tags: , |
Go to Top