Петдесет и третата Пролетна конференция на СМБ събира учени, учители и ученици в Боровец

Пролетната конференция, организирана от Съюза, е традиционно събитие с над половинвековна история, което събира заедно на едно място изследователи, академични преподаватели, учителите и студентите, както и всички, заинтересовани от математика, информатика и информационни технологии.