Семинар “Информатично моделиране”

На заседание на семинара “ИНФОРМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ”, на 02.11.2018, петък, от 14:00 часа, в зала 256 на ИМИ, доклад на тема: Towards Future Communication Ecosystems: Where Networking Technology Meets Microeconomics and User Research ще изнесе Prof. Peter Reichl, Head of Research Group Cooperative Systems, University of Vienna, Austria. Поканени са всички интересуващи се. Резюме: Over the last years, research in telecommunication networking has evolved far beyond traditional communications engineering and rather aims at integrating the perspectives of a broad variety of stakeholders into a holistic ecosystem framework. In this talk, we will discuss key aspects of this interdisciplinary approach and illustrate it with the help of some results from the area of Quality of Experience (QoE) as an interesting example of a corresponding research field, before we briefly outline the impact of the underlying paradigm change on the current evolution from the Internet of Things (IoT) towards an "Internet of People" (IoP). CV: Peter Reichl holds a Master’s degree from University of Cambridge (UK) and a PhD degree in computer science from RWTH Aachen (Germany). 2001-2013 he was working as Key Researcher for "User-centered Interaction and Communication Economics" at FTW Telecommunications Research Center Vienna (Austria). 2010 – 2013 he was  holder of the SISCOM and RBUCE WEST International Research Chairs at INRIA and IMT in Rennes (France), and in 2011 he was appointed Professor for [...]

2018-10-26T10:35:15+03:00петък, 2 ноември 2018|Категории: |Етикети: |

Семинар “Информатично моделиране”

На заседание на семинара “ИНФОРМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ”, на 04.10.2018, четвъртък, от 14:00 часа, в зала 578 на ИМИ, доклад на тема: Нов метод Монте Карло за линейни системи, базиран на метода ,,случайно блуждаене по уравненията ще изнесе ас. д-р Венелин Тодоров, ИМИ-БАН. Поканени са всички интересуващи се. Резюме: Много научни и инженерни приложения се основават на на решаването на системи от линейни алгебрични уравнения. Времето за изчисляване на задачи от голяма размерност или за намиране на решения в реално време, може да бъде ограничено и това прави използването на много от установените алгоритми нецелесъобразно. Алгоритмите Монте Карло дават статистическа оценка на неизвестната величина, чрез използването на случайни величини, чието математическо очакване съвпада с търсеното решение. Разработен е нов алгоритъм на Монте Карло за решаване на системи [...]

2018-09-27T17:26:36+03:00четвъртък, 4 октомври 2018|Категории: |Етикети: |

Семинар “Информатично моделиране”

На заседание на семинара “ИНФОРМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ”, на 12.07.2018, четвъртък, от 14:00 часа, в зала 578 на ИМИ, доклад на тема: "Факторизиращи машини – състояние и перспективи" ще изнесе Евгений Маринов Soleil Labs, ИБФБМИ-БАН Резюме: Факторизиращите машини (FM) са иновативен клас модели, комбиниращи преимуществата на Съпорт Вектор Машини (SVM) / Съпорт Вектор Регресия (SVR) и методите за факторизация (разложение). Също както SVM/SVR, FM са общ метод за класификация и регресия с произволни реалнозначни фийчър вектори. За разлика от SVM, при ФМ моделът всички взаимодействия между променливите използват факторизирани параметри. Следователно те могат да оценят взаимодействия дори в проблеми, водещи до голяма спарснатост /разредимост на фийчър векторите, както е при препоръчителните системи, където SVM не се справят добре. Моделът на FM се изчислява в линейно време. За [...]

2018-07-10T09:41:48+03:00четвъртък, 12 юли 2018|Категории: |Етикети: |
Go to Top