Семинар към секция “Изследване на операциите, вероятности и статистика”

На 11.11.2020 г. (сряда) от 14:00 ч. ще се проведе дистанционна сбирка на семинара по “Изследване на операциите”. Доклад на тема: Оценяване на параметрични модели и тестване на параметрични хипотези за многомерни посоки ще изнесе Павлина Румчева. Семинарът ще се проведе посредством платформата Zoom и всеки желаещ може да се присъедини чрез следния линк: https://us02web.zoom.us/j/89206392495?pwd=RGdxY0RYZWp3NGpXNzFpdDFOQnJmUT09 Topic: Семинар на секция ИОВС Time: Nov 11, 2020 14:00 Sofia Meeting ID: 892 0639 2495 Passcode: 671052 Поканват се всички интересуващи се. Абстракт: Представяме сферично проектираният многомерен линеен модел за многомерни посоки и показваме как оценката на максималната вероятност за параметрите му се изчислява итеративно. Показваме също как моделът може да бъде оценен, когато съдържа случайни параметри. Дискутираме как тестването на хипотези за параметрите на разпределението на посоките [...]

Семинар към секция “Изследване на операциите, вероятности и статистика”

На 29.09.2020 г. (вторник) от 14:00 ч. в зала 403 на ИМИ-БАН ще се проведе поредната сбирка на семинара по “Изследване на операциите”. Доклад на тема: Nonlinear differential inclusions in Banach space with nonlocal initial conditions ще изнесе Цанко Дончев (УАСГ). Предвижда се семинарът да бъде предаван дистанционно във виртуална стая на платформата Zoom, достъпна на: https://us04web.zoom.us/j/77801200864?pwd=MUNpaFFnU3VXV20wcGF4NkFGbmk0Zz09 Topic: Seminar IOVS Time: Sep 29, 2020 02:00 PM Sofia Meeting ID: 778 0120 0864 Passcode: 5s6E2a Поканват се всички интересуващи се. Абстракт

Семинар към секция “Изследване на операциите, вероятности и статистика”

На 21.07.2020 г. (вторник) от 16:00 ч. ще се проведе дистанционен семинар към секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика" на тема: Моделът TVBG-SEIR за анализ на разпространието на COVID-19, и Инструмент за създаване на сценарии с докладчик проф. дмн Огнян Кунчев. Семинарът ще се проведе посредством платформата Zoom и всеки желаещ може да се присъедини чрез: https://us02web.zoom.us/j/82270683091?pwd=MDN0SGsxbDlrNTlud1V0YjEyakk5UT09 Topic: Семинар на секция ИОВС Time: Jul 21, 2020 16:00 Sofia Meeting ID: 822 7068 3091 Password: 153823 Абстракт

Семинар “Изследване на операциите”

На 19 ноември 2019 г. (вторник) от 14:00 ч. в зала 403 на ИМИ ще се проведе поредната сбирка на семинара по Изследване на операциите, на която доклад ще изнесе Чавдар Дангалчев на тема: Социални мрежи и мерки за централност Резюме. Разглеждат се различни модели за генериране на мрежи (random graphs, small world, scale-free, 2-L). Обзор на различни мерки за централност (Degree, Betweenness, Closeness, Eigenvector).  Сравнение на различните дефиниции за близост. Остатъчна близост. Поканват се всички интересуващи се.

Семинар “Изследване на операциите”

На 15-и октомври (вторник) от 14:00 ч. в зала 403 на ИМИ ще се проведе поредната сбирка на семинара по Изследване на операциите на тема: Subdifferential Stability and Subdifferential Sum Rules Докладчик: Marc Lassonde Резюме. In the first part, we discuss the stability of the strong slope and of the subdifferential of a lower semicontinuous function with respect to Wijsman perturbations of the function, i.e., perturbations described via Wijsman convergence. In the second part, we show how subdifferential sum rules can be viewed as special cases of subdifferential stability results. Поканват се всички интересуващи се.

Семинар “Изследване на операциите”

На 1-ви октомври (вторник) от 14:00 ч. в зала 403 на ИМИ ще се проведе поредната сбирка на семинара по Изследване на операциите на тема: A topological characterization of dual strict convexity in Asplund spaces Докладчик: Richard Smith, University College Dublin, Ireland Резюме Поканват се всички интересуващи се.

Семинар “Изследване на операциите”

На 2 юли (вторник) от 14:00 ч. в зала 403 на ИМИ ще се проведе поредната сбирка на семинара по Изследване на операциите на тема: Върху геометрията на изброимо разклоняващи се диамантени графи Докладчик: Денка Куцарова-Форд Резюме. Ние изследваме би-Липшицови влагания на изброимо разклоняващи се диамантени графи в банахови пространства в контекста на съществуване на еквивалентни норми с различни геометрични свойства. Поканват се всички интересуващи се.

Семинар “Изследване на операциите”

На 9-и юли (вторник) от 14:00 ч. в зала 403 на ИМИ ще се проведе поредната сбирка на семинара по Изследване на операциите на тема: On complementary eigenvalue problem Докладчик: A. Iusem, Instituto de Matematika Pura e Aplicada (IMPA), Rio de Janeiro  RJ, Brazil Резюме. We introduce the Complementary Eigenvalue Problem (EiCP), and present basic results on existence and number of solutions. We discuss next som ии  e state-of-the-art methods for its solution; namely the spectral gradient method for the symmetric case and the hybrid method (combining a semismooth Newton method with a branch and boundsearch procedure) for the nonsymmetric case. Then we consider three extensions of the problem: The Conic Complementary Eigenvalue Problem (CEiCP), the Quadratic Complementary Eigenvalue Problem (QEiCP) and the Quadratic [...]

Go to Top