Семинар “Алгебра и логика”

Следващото заседание на семинара "Алгебра и логика" ще се проведе на 15 ноември 2019 г. (петък) от 13:00 часа в зала 578 на ИМИ – БАН. Доклад на тема ТЕОРИЯ ОТ ПЪРВИ РЕД ЗА ЕВКЛИДОВАТА РАВНИНА, БАЗИРАНА НА ПРАВИ КАТО ЕДИНСТВЕНО ПЪРВИЧНО ПОНЯТИЕ ще изнесе Татяна ИВАНОВА. Поканват се всички желаещи. От секция „Алгебра и логика” на ИМИ – БАН Резюме. The paper [1] gives qualitative spatial reasoning in Euclidean plane based solely on lines. The relations of parallelism and convergence between lines are considered. In this presentation I consider a continuation of [1] by adding a new predicate - perpendicularity. I introduce a first-order theory of lines in Euclidean plane with predicates parallelism, convergence and perpendicularity. The logic is complete with respect to the [...]

2019-11-07T12:37:26+02:00петък, 15 ноември 2019|Категории: |Етикети: |

Семинар “Алгебра и логика”

Следващото заседание на семинара "Алгебра и логика" ще се проведе на 25 октомври 2019 г. (петък) от 13:00 часа в зала 578 на ИМИ – БАН. Доклад на тема ENDOMORPHISMS-REGULARITY OF GRAPHS C_{n,3} ще изнесе Somnuek WORAWISET (Department of Mathematics, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand). Поканват се всички желаещи. От секция „Алгебра и логика” на ИМИ – БАН Резюме. A graph G is endo-regular if the monoid of all endomorphisms on G is regular in the semigroup sense, that is, for any f in End(G) there exists g in End(G) such that f = fgf. In this talk, we construct a new graph which is related to cycle graphs and characterize endo-regularity of the graphs C_{n,3}. For each positive integer n ≥ 3, [...]

2019-10-18T00:45:30+03:00петък, 25 октомври 2019|Категории: |Етикети: , |

Семинар “Алгебра и логика”

Следващото заседание на семинара "Алгебра и логика" ще се проведе на 11 октомври 2019 г. (петък) от 13:00 часа в зала 578 на ИМИ – БАН. Доклад на тема БЪЛГАРСКИ ИМЕНА В АНТАРКТИКА: ХРОНОЛОГИЯ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ще изнесе Любомир ИВАНОВ. Поканват се всички желаещи. От секция „Алгебра и логика” на ИМИ – БАН Резюме.  Обзор на 1450-те български имена в Антарктика (1989 – 2019) и мястото им в общата антарктическа топонимия, тяхната хронология, класификация по видове географски обекти, етимология, регионално разпределение, най-значими обекти, международна употреба и присъствие в масовата култура.  

Семинар “Алгебра и логика”

Следващото заседание на семинара "Алгебра и логика" ще се проведе на 13 септември 2019 г. (петък) от 13:00 часа в зала 578 на ИМИ – БАН. Доклад на тема ON COMMUTATOR KRYLOV TRANSITIVE AND COMMUTATOR WEAKLY TRANSITIVE ABELIAN p-GROUPS ще изнесе Петър ДАНЧЕВ. Поканват се всички желаещи. От секция „Алгебра и логика” на ИМИ – БАН Резюме.  The reported paper deals with a question, posed a few years ago by Laszlo Fuchs and other international experts in the contemporary theory of Abelian groups, having a special impact on the modern aspects of non-commutative ring theory. Specifically, the problem asks  for the structural description of those Abelian p-groups whose endomorphisms are (additively) generated by commutators. In other words, all endomorphism are representable as a finite [...]

2019-09-04T10:21:04+03:00петък, 13 септември 2019|Категории: |Етикети: , |

Семинар “Алгебра и логика”

Следващото заседание на семинара "Алгебра и логика" ще се проведе на 30 август 2019 г. (петък) от 13:00 часа в зала 578 на ИМИ – БАН. Доклад на тема TYPE-THEORY OF ACYCLIC RECURSION AND ITS REDUCTION CALCULUS ще изнесе Русанка ЛУКАНОВА. Поканват се всички желаещи. От секция „Алгебра и логика” на ИМИ – БАН Резюме. In this talk, I will introduce Moschovakis typed-theory of algorithms.  I shall present its formal language and original reduction calculus, which reduces the terms to their canonical forms. Distinctively, the reduction calculus associates the formal theory with denotational and algorithmic semantics. The canonical forms determine the relation of algorithmic equivalence between terms. If time allows, I will extend the formal system by gamma-reduction and algorithmic gamma-equivalence.  The gamma-calculus reduces the [...]

2019-08-24T10:03:47+03:00петък, 30 август 2019|Категории: |Етикети: , |

Семинар “Алгебра и логика”

Следващото заседание на семинара "Алгебра и логика" ще се проведе на 28 юни 2019 г. (петък) от 13:00 часа в зала 578 на ИМИ – БАН. Доклад на тема ПОДХОД НА ПРЕСИЧАЩИТЕ СЕ НУЛЕВИ ЧЕТИРИМЕРНИ ГРАВИТАЦИОННИ КОНУСИ И НОВА ТЕОРИЯ НА GPS МЕЖДУСПЪТНИКОВИ КОМУНИКАЦИИ В ГРАВИТАЦИОННО ПОЛЕ МЕЖДУ ДВИЖЕЩИ СЕ СПЪТНИЦИ ще изнесе Богдан Г. ДИМИТРОВ (Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН и Институт за съвременни физически изследвания, НБУ). Поканват се всички желаещи. От секция „Алгебра и логика” на ИМИ – БАН Резюме. Ще бъде представен начален вариант на нова теория на междуспътникови GPS комуникации (обмен на електромагнитни или лазерни  сигнали  между движещи се по елиптични орбити в една равнина спътници) с отчитане ефектите на Общата Теория на Относителността, която се [...]

Семинар “Алгебра и логика”

Следващото заседание на семинара "Алгебра и логика" ще се проведе на 14 юни 2019 г. (петък) от 13:00 часа в зала 578 на ИМИ – БАН. Доклад на тема ТОЧНО ПРЕСМЯТАНЕ НА СОБСТВЕНИТЕ СТОЙНОСТИ И НУЛЕВИТЕ ЖОРДАНОВИ КЛЕТКИ НА НЕОБРАТИМИ НАПЪЛНО НЕОТРИЦАТЕЛНИ МАТРИЦИ ще изнесе Пламен КОЕВ (Калифорнийски щатски университет Сан Хосе). Поканват се всички желаещи. От секция „Алгебра и логика” на ИМИ – БАН Резюме.Нулевите собствени стойности на необратими матрици (и особено на техните Жорданови клетки) се считат, в общия случай, за много трудни до невъзможни за пресмятане точно на компютър поради грешки от закръгляне. Ако обаче разгледаме напълно неотрицателните матрици – тези, за които всички минори от всички редове са положителни и включват известни примери като матриците на Вандермонд, Коши, и Паскал [...]

2019-06-10T09:34:51+03:00петък, 14 юни 2019|Категории: |Етикети: , |

Семинар “Алгебра и логика”

Следващото заседание на семинара "Алгебра и логика" ще се проведе на 31 май 2019 г. (петък) от 12:30 часа (а не както обикновено от 13:00 часа) в зала 578 на ИМИ – БАН. Доклад на тема ВЪРХУ РАЗЛИЧИЕТО НА СУМИТЕ НА КЛОСТЕРМАН НАД GF(p) ще изнесе Любомир БОРИСОВ. Поканват се всички желаещи. От секция „Алгебра и логика” на ИМИ – БАН Резюме. Нека $\mathbb{F}_q$ е крайното поле с нечетна характеристика $q$ от ред $q=p^m$, $m \in \mathbb{N}$; $\mathbb{F}^*_q = \mathbb{F}_q \ \{0\}$, $\mathrm{Tr}$ е функцията абсолютна следа над $\mathbb{F}_q$ и $a \in \mathbb{F}_q$. Сума на Клостерман $K_q(a)$ се дефинира, както следва: Дефиниция 1: $$ K_q(a) = \sum_{x \in \mathbb{F}^*_q} \omega^{Tr(x + \frac{a}{x})}, $$ където $\omega = e^{\frac{2\pi i}{p}}$ е комплексен примитивен $p$-ти корен на [...]

Семинар “Алгебра и логика”

Следващото заседание на семинара "Алгебра и логика" ще се проведе на 17 май 2019 г. (петък) от 13:00 часа в зала 578 на ИМИ – БАН. Доклад на тема SOME CONGRUENCES ON THE ENDOMORPHISM MONOID OF A PARTICULAR DIGRAPH ще изнесе Laddawan LOHAPAN (Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand). Резюме. As normal subgroups in groups, congruences in Semigroup Theory play an important role. We consider the endomorphism monoid of the directed graph on the set of all natural numbers together with the so-called zig-zag order. The endomorphism monoid on a zig-zag order on $\mathbb{N}$ can be regarded as the monoid $O_{\mathbb{N}}$ of transformations preserving a zig-zag order. This monoid was first studied by Currie in 1991 and Rutkowski in 1992. In this presentation, we [...]

2019-05-07T14:20:23+03:00петък, 17 май 2019|Категории: |Етикети: , |

Семинар “Алгебра и логика”

Следващото заседание на семинара "Алгебра и логика" ще се проведе на 29 март 2019 г. (петък) от 13:00 часа в зала 578 на ИМИ – БАН. Доклад на тема ДИФЕРЕНЦИРАНИЯ НА ВАЙЦЕНБЬОК И ХИПОТЕЗА НА НОВИЦКИ ще изнесе Веселин ДРЕНСКИ. Резюме. Линейният оператор d на алгебрата R над поле K се нарича диференциране, ако d(ab)=d(a)b+ad(b) за всички a и b от R. Диференцирането на полиномната алгебра K[Xd] над поле K с характеристика 0 е диференциране на Вайценбьок, ако то действа като нилпотентен линеен оператор върху линейното пространство KXd, породено от променливите Xd. Теоремата на Вайценбьок от 1932 година дава, че алгебрата от константите (т.е. ядрото) на такова диференциране е крайно породена. През 1994 година Новицки формулира хипотезата, че ако жордановата нормална форма на едно [...]

2019-03-25T09:57:13+02:00петък, 29 март 2019|Категории: |Етикети: |
Go to Top