Семинар “Алгебра и логика”

На 9 декември 2022 г. (петък) ще се проведе дистанционно заседание на семинара по „Алгебра и логика”, на което ще бъдат изнесени два доклада. От 13:00 до 14:00 часа доклад на тема: AdS/CFT съответствие, Метрополис-Хастингс алгортъм и GAN невронни мрежи ще изнесе Веселин Филев. Абстракт. Ще докладвам за скорошна публикация по конструира-нето на D0/D4 пространство-време. Ще дискутирам значението на това изследване в AdS/CFT съответствието и симулирането на матричния модел на Беркуз-Дъглас. Във втората част на доклада ще дискутирам алгоритъма на Метрополис-Хастингс и ще докладвам възможни приложения на GAN невронни мрежи в симулацията на трудни в изчислително отношение матрични модели. От 14:00 до 14:45 часа доклад на тема: Hitchin base: Seiberg-Witten differentials and their derivatives ще изнесе Петър Далаков (АУБ и ИМИ-БАН). Абстракт. We consider a [...]

2022-12-03T14:49:07+02:00петък, 9 декември 2022|Категории: |Етикети: |

Семинар “Алгебра и логика”

На 2 декември 2022 г. (петък) от 13:00 ч. ще се проведе дистанционно заседание на семинара по „Алгебра и логика”. Доклад на тема: Derivations of upper triangular matrix rings vs Derivations of upper triangular matrix semirings ще изнесе Димитринка Владева. Абстракт. The motivation for this talk is the problem how to represent a derivation of a matrix ring and of an additively idempotent matrix semiring as a sum of well-known derivations. The results of two of my articles, published in 2022, will be compared and we will draw conclusions about the advantages and disadvantages of these results. We begin by considering the nature of derivations of triangular matrices over an additively idempotent semiring R generated by left and right semicentral idempotents. Then we construct [...]

2022-11-30T11:53:41+02:00петък, 2 декември 2022|Категории: |Етикети: |

Семинар “Алгебра и логика”

На 25 ноември 2022 г. (петък) от 13:00 ч. ще се проведе дистанционно заседание на семинара по „Алгебра и логика”. Доклад на тема: Logic Operators and Quantifiers in Type-Theory of Algorithms ще изнесе Русанка Луканова (ИМИ - БАН). Абстракт. I shall introduce an extension of Moschovakis Type-Theory of Algorithms (LR) and its reduction calculus, by adding logic operators and quantifiers. The LR has two kinds of terms of formulae, for designating state-independent and state-dependent propositions and predications. The logic operators include conjunction, disjunction, implication, and negation. I extend the formal language of LR by state-dependent quantifiers, for enhancing the standard quantifiers of predicate logic. I provide an extended reduction calculus of the Type-Theory of Acyclic Algorithms, for reductions of LR terms to their canonical forms. [...]

2022-11-22T11:38:07+02:00петък, 25 ноември 2022|Категории: |Етикети: |

Семинар “Алгебра и логика”

На 28 октомври 2022 г. (петък) от 13:00 ч. ще се проведе дистанционно заседание на семинара по „Алгебра и логика”. Доклад на тема: Gabbay Separation for the Duration Calculus ще изнесе Димитър Гелев (ИМИ - БАН). Абстракт. Gabbay's separation theorem about linear temporal logic (LTL) with past has proved to be one of the most useful theoretical results in temporal logic. Is expressive power ultimately affected, if past constructs are not allowed in the scope of future ones, or vice versa? Separation implies that it does not, and also provides a technically convenient normal form for temporal conditions. Interval Temporal Logic (ITL) and the Duration Calculus (DC) are interval-based logics. Unlike LTL, they are based on modalities which allow reference to subintervals of the reference [...]

2022-10-25T17:12:56+03:00петък, 28 октомври 2022|Категории: |Етикети: |

Семинар “Алгебра и логика”

На 21 октомври 2022 г. (петък) от 13:00 ч. ще се проведе дистанционно заседание на семинара по „Алгебра и логика”. Доклад на тема: Ranks and Presentations for Order-Preserving Transformations with One Fixed Point ще изнесе Jörg Koppitz (съвместна работа със S. Worawiset). Абстракт. We consider the semigroup (no monoid) of all order-preserving full transformations α on an n-element chain Xn = {1 < 2 …< n}, where p is the only fixed point in α, for some given p ∈Xn, denoted by On,p. This semigroup is nilpotent. In particular, the semigroup On,1 (i.e. p = 1) is already well studied, since it is the maximal nilpotent subsemigroup of the Catalan monoid. But the semigroup On,p is still not well studied for p > 1 [...]

2022-10-19T00:45:39+03:00петък, 21 октомври 2022|Категории: |Етикети: |

Семинар “Алгебра и логика”

На 14 октомври 2022 г. (петък) от 13:00 ч. в зала 578 ще се проведе хибридно заседание на семинара по „Алгебра и логика”. Доклад на тема: Семейства от трилистни накрития на алгебрически криви ще изнесе Христо Илиев (АУБ и ИМИ - БАН). Абстракт. Докладът е продължение на предишния ми доклад "Примери на нередуцирани компоненти на Хилбертовата схема от гладки проективни криви с използването на линейчати повърхнини", който беше представен на 19-ти август, 2022г. В сегашния доклад разглеждамe трилистни накрития на гладки алгебрически криви от род γ ≥ 0. В резултат получаваме семейства от криви върху гладки повърхнинни скролове, които при определени числени ограничения дават компоненти на Хилбертовата схема от криви.   Семинарът ще бъде излъчен и онлайн посредством платформата Zoom. Линк към Zoom-стаята на семинара: [...]

2022-10-10T12:20:28+03:00петък, 14 октомври 2022|Категории: |Етикети: |

Семинар “Алгебра и логика”

На 23 септември 2022 г. (петък) от 13:00 ч. в зала 578 ще се проведе присъствено заседание на семинара по „Алгебра и логика”. Доклад на тема: Геометрия и логика в квантовите изчисления ще изнесе Николай М. Николов (ИЯИЯЕ-БАН). Абстракт. През 1936г. Гарет Биркхоф и Джон фон Нойман публикуват една от най-общите аксиоматични основи на квантовата теория, която е известна до днес, като "Квантова логика" (Annals of Mathematics, vol. 37 (1936) 823-843). В тази работа те изхождат от орто-модуларна решетка, която служи като модел на частично нареденото множество на всички квантови събития. Те също откриват връзка с проективната геометрия. Основният случай на геометрии е върху комплексните числа, но има и възможности за по-общи пръстени с деление, включително некомутативни. След кратко представяне на тези резултати, ще [...]

2022-09-19T00:06:22+03:00петък, 23 септември 2022|Категории: |Етикети: |

Семинар “Алгебра и логика”

На 16 септември 2022 г. (петък) от 14:00 ч. ще се проведе дистанционно заседание на семинара по „Алгебра и логика”. Доклад на тема: Almost Prime Ideal and Almost Prime Radical ще изнесе Alaa Abouhalaka (Çukurova University, Adana, Turkey). Абстракт. In this talk, we introduce the concept of almost prime (right) ideals in noncommutative rings and provide some equivalent definitions and new results. Also we introduce the concept of almost prime radical of an ideal. References: [1] M.S. Bhatwadekar, P. K. Sharma, Unique factorization and birth of almost primes, Comm. Algebra, 33(1), 43-49, (2005). [2] W.D. Blair, H. Tsutsui, Fully prime rings, Comm. Algebra, 22(13), 5389-5400, (1994).   Семинарът ще се проведе посредством платформата Zoom и всеки желаещ може да се присъедини като последва линка: [...]

2022-09-13T16:47:14+03:00петък, 16 септември 2022|Категории: |Етикети: |

Семинар “Алгебра и логика”

На 9 септември 2022 г. (петък) от 13:00 ч. ще се проведе дистанционно заседание на семинара по „Алгебра и логика”. Доклад на тема: Timing delays in cyber-physical systems ще изнесе Naijun Zhan (Institute of Software Chinese Academy of Sciences ISCAS, China). Абстракт. With the rapid development of feedback control, sensor techniques and computer control, time delay has become an essential feature of cyber-physical systems (CPSs), underlying both the continuous evolution of physical plants and the discrete transition of computer programs, which may well annihilate the stability/safety certificate and control performance of CPSs. In the safety-critical context, automatic verification and synthesis methods addressing time-delay in CPSs should therefore abound. However, surprisingly, they do not, although time-delay has been extensively studied in the literature of mathematics [...]

2022-09-02T14:10:17+03:00петък, 9 септември 2022|Категории: |Етикети: |

Семинар “Алгебра и логика”

На 19 август 2022 г. (петък) от 13:00 ч. в зала 578 на ИМИ - БАН ще се проведе хибридно заседание на семинара по „Алгебра и логика”. Доклад на тема: Examples of non-reduced components of the Hilbert Scheme of smooth projective curves using ruled surfaces ще изнесе Христо Илиев (АУБ и ИМИ-БАН). Абстракт. Let Id,g,r be the union of irreducible components of the Hilbert scheme whose general points represent smooth irreducible non-degenerate curves of degree d and genus g in Pr. Using a family of curves found on ruled surfaces over smooth curves of genus γ, we show that for γ ≥ 7 and g ≥ 6γ+5 the scheme I2g−4γ+1,g,g−3γ+1 acquires a non-reduced component D′ such that dim T[X′]D′ = dimD′ + 1 for [...]

2022-08-10T11:33:53+03:00петък, 19 август 2022|Категории: |Етикети: |
Go to Top