14 януари е Световен ден на логиката

Специалистите по логика в БАН и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще отбележат заедно Третия световен ден на логиката. Съвместното заседание на Семинара по алгебра и логика на Института по математика и информатика на БАН, на Семинара по математическа логика на Факултета по математика и информатика на Софийския университет и на Семинара по логика на Института по философия и социология на БАН е включено в официалната програма на Третия световен ден на логиката.

Отчетна сесия на секция “Алгебра и логика”

Отчетната сесия за 2017 година на секция „Алгебра и логика” на ИМИ ще се проведе на 8 декември 2017 г. (петък) от 10:00 часа в зала 578 на ИМИ – БАН. ПРОГРАМА

Go to Top