Общо събрание на учените и НС на ИМИ – БАН

Съгласно чл. 35 ал. (4) от Устава на БАН и т. 4.2 от Правилника за дейността на ИМИ, на 25.01.2022 (вторник) от 11:00 часа онлайн в Zoom-сесия ще се проведе съвместно заседание на Общото събрание на учените в ИМИ и на Научния съвет на ИМИ при следния дневен ред: Приемане на научноизследователския и финансов отчет за дейността на ИМИ през 2021 г. Приемане на допълнение в Правилника за дейността на ИМИ. Избор на млад учен с научна степен на възраст до 35 г. за участие в Научния съвет на ИМИ с право на съвещателен глас. Разни. Поканата за ZOOM-сесията ще бъде изпратена по имейл до членовете на Общото събрание на учените и на Научния съвет (задължени да присъстват), както и до заявилите желание за [...]

2022-01-12T16:23:04+02:00вторник, 25 януари 2022|Категории: |Етикети: |

Общо събрание на учените в ИМИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно т. 4.2 от Правилника за дейността на Института по математика и информатика при Българска академия на науките на 01.06.2021 г. (вторник) от 11.00 часа онлайн в ZOOM сесия се свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧЕНИТЕ В ИМИ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 1. Приемане на изменения и допълнения в Правилника за дейността на ИМИ. 2. Избор на Комитет по условия на труд в ИМИ. 3. Разни. Предложените изменения и допълнения в Правилника за дейността на ИМИ са отразени в текста на настоящия Правилник и е желателно да се запознаете предварително с тях. Този документ се намира в библиотеката на ИМИ и на следния уеб адрес: http://www.math.bas.bg/OSU-IMI/PravilnikIMI-proposal_2021-04-27.pdf До 28.05.2021 г. всички членове на ОСУ в [...]

2021-05-27T12:19:11+03:00вторник, 1 юни 2021|Категории: |Етикети: |

Съвместно заседание на Общото събрание на учените и Научния съвет на ИМИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно т. 4.2 от Правилника за дейността на Института по математика и информатика при Българска академия на науките, на 27.01.2021 г. (сряда) от 11.00 часа онлайн в Zoom сесия се насрочва съвместно заседание на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УЧЕНИТЕ И НАУЧНИЯ СЪВЕТ НА ИМИ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 1. Награждаване на учени от ИМИ. 2. Приемане на научноизследователския и финансовия отчет за дейността на ИМИ през 2020 година. 3. Избор на Председател на ОС-ИМИ. 4. Разни. На 25.01.2021 г., понеделник, членовете на ОС-ИМИ и НС-ИМИ (задължени да присъстват) и заявилите желание за участие ще получат по имейл покана за ZOOM-сесията. Номинации за Председател на ОС-ИМИ, придружени от CV на номинирания, могат да се правят до петък [...]

2021-01-26T11:26:37+02:00сряда, 27 януари 2021|Категории: |Етикети: , |
Go to Top