Общо събрание на учените в ИМИ–БАН

Съгласно т. 4.2 от Правилника  за дейността на ИМИ,  на 29.05.2024 г. (сряда) от 13:00 часа в зала 055 "Акад. Стефан Додунеков", етаж -1 на ИМИ, ще се проведе заседание на Общото събрание на учените в ИМИ при следния дневен ред:  Изменения и допълнения в Правилника за дейността на ИМИ. Приемане на листа от кандидати, участващи в избор за представители на ИМИ в ОС на БАН. Приемане на листа от кандидати, участващи в избор за НС на ИМИ. Определяне на процедурни правила за провеждане на изборите за ОС на БАН и НС на ИМИ. Разни. Секциите и членовете на ОСУ в ИМИ се приканват да номинират кандидати за участие в единия или и в двата избора. Номинациите трябва да постъпят в писмен вид в отдел „Човешки ресурси“ на ИМИ до 27 май 2024 [...]

2024-05-13T14:23:17+03:00понеделник, 13 май 2024|Categories: |Tags: |

Общо събрание на учените и НС на ИМИ–БАН

Съгласно т. 4.2 от Правилника  за дейността на ИМИ,  на 24.01.2024 г. (сряда) от 11:00 часа в зала 055 "Акад. Стефан Додунеков", етаж -1 на ИМИ, ще се проведе съвместно заседание на Общото събрание на учените в ИМИ и на Научния съвет на ИМИ при следния дневен ред:  1.Приемане на научноизследователския и финансовия отчет за дейността на ИМИ през 2023 година.  2. Разни.  Членовете на ОСУ и НС на ИМИ са задължени да присъстват на събранието. Справка за членство в Общото събрание на учените в ИМИ може да бъде направена при Галя Стоянова, стая 215 в ИМИ, тел. 3819. Предложения за протоколчик, участие в комисия за преброяване и промени в дневния ред на събранието се приемат също от Галя Стоянова. Председател на НС на ИМИ:  акад. дмн О. Мушкаров Председател на ОСУ в ИМИ:  проф. д-р Е. Попова 

2024-01-11T15:49:13+02:00четвъртък, 11 януари 2024|Categories: |Tags: |

Съвместно заседание на Общото събрание на учените в ИМИ и на Научния съвет на ИМИ–БАН

На 24.01.2024 г. (сряда) от 11:00 часа в зала 055 „Акад. Ст. Додунеков“, етаж -1 на ИМИ, ще се проведе съвместно заседание на Общото събрание на учените в ИМИ и на Научния съвет на ИМИ.

Общо събрание на учените в ИМИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно т. 4.2 от Правилника за дейността на Института по математика и информатика при Българска академия на науките на 3 април 2023 г. (понеделник) от 13.00 часа в зала 055 на ИМИ-БАН се насрочва заседание на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УЧЕНИТЕ В ИМИ Дневен ред: 1. Приемане на листа от кандидати участващи в избор за допълване НС на ИМИ. 2. Определяне на процедура за провеждане на избор за допълване на НС на ИМИ. 3. Разни. Членовете на ОСУ в ИМИ са задължени да присъстват на събранието.

2023-03-16T12:00:46+02:00четвъртък, 16 март 2023|Categories: |Tags: |

Съвместно заседание на Общото събрание на учените в ИМИ и на Научния съвет на ИМИ–БАН

Общото събрание на учените включва всички лица на основна работа в ИМИ, заемащи академична длъжност или притежаващи научна степен. Членовете на ОСУ и НС на ИМИ са задължени да присъстват на събранието. 

Общо събрание на учените и НС на ИМИ–БАН

Съгласно т. 4.2 от Правилника  за дейността на ИМИ, на 25.01.2023 г. (сряда) от 11:00 часа в зала 501 на Института по механика ще се проведе съвместно заседание на Общото събрание на учените в ИМИ и на Научния съвет на ИМИ при следния дневен ред:  1.Приемане на научноизследователския и финансовия отчет за дейността на ИМИ през 2022 година.  2. Приемане на допълнение в Правилника за  дейността на ИМИ (от предното ОСУ).  3. Разни.  Членовете на ОСУ и НС на ИМИ са задължени да присъстват на събранието. Справка за членство в Общото събрание на учените в ИМИ може да бъде направена при Галя Стоянова, стая 215 в ИМИ, тел. 3819. Предложения за протоколчик, участие в комисия за преброяване и промени в дневния ред на събранието се приемат също от Галя Стоянова. Обява за свикването на ОСУ. (pdf)Председател на НС на ИМИ:  акад. дмн О. Мушкаров Председател на ОСУ в ИМИ:  проф. д-р [...]

2023-01-11T12:31:42+02:00сряда, 11 януари 2023|Categories: |Tags: |

Общо събрание на учените и НС на ИМИ – БАН

Съгласно чл. 35 ал. (4) от Устава на БАН и т. 4.2 от Правилника за дейността на ИМИ, на 25.01.2022 (вторник) от 11:00 часа онлайн в Zoom-сесия ще се проведе съвместно заседание на Общото събрание на учените в ИМИ и на Научния съвет на ИМИ при следния дневен ред: Приемане на научноизследователския и финансов отчет за дейността на ИМИ през 2021 г. Приемане на допълнение в Правилника за дейността на ИМИ. Избор на млад учен с научна степен на възраст до 35 г. за участие в Научния съвет на ИМИ с право на съвещателен глас. Разни. Поканата за ZOOM-сесията ще бъде изпратена по имейл до членовете на Общото събрание на учените и на Научния съвет (задължени да присъстват), както и до заявилите желание за [...]

Общо събрание на учените в ИМИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно т. 4.2 от Правилника за дейността на Института по математика и информатика при Българска академия на науките на 01.06.2021 г. (вторник) от 11.00 часа онлайн в ZOOM сесия се свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧЕНИТЕ В ИМИ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 1. Приемане на изменения и допълнения в Правилника за дейността на ИМИ. 2. Избор на Комитет по условия на труд в ИМИ. 3. Разни. Предложените изменения и допълнения в Правилника за дейността на ИМИ са отразени в текста на настоящия Правилник и е желателно да се запознаете предварително с тях. Този документ се намира в библиотеката на ИМИ и на следния уеб адрес: http://www.math.bas.bg/OSU-IMI/PravilnikIMI-proposal_2021-04-27.pdf До 28.05.2021 г. всички членове на ОСУ в [...]

2021-05-27T12:19:11+03:00четвъртък, 27 май 2021|Categories: |Tags: |

Съвместно заседание на Общото събрание на учените и Научния съвет на ИМИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно т. 4.2 от Правилника за дейността на Института по математика и информатика при Българска академия на науките, на 27.01.2021 г. (сряда) от 11.00 часа онлайн в Zoom сесия се насрочва съвместно заседание на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УЧЕНИТЕ И НАУЧНИЯ СЪВЕТ НА ИМИ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 1. Награждаване на учени от ИМИ. 2. Приемане на научноизследователския и финансовия отчет за дейността на ИМИ през 2020 година. 3. Избор на Председател на ОС-ИМИ. 4. Разни. На 25.01.2021 г., понеделник, членовете на ОС-ИМИ и НС-ИМИ (задължени да присъстват) и заявилите желание за участие ще получат по имейл покана за ZOOM-сесията. Номинации за Председател на ОС-ИМИ, придружени от CV на номинирания, могат да се правят до петък [...]

Go to Top