Конференция „STEM образование с наука и иновации“ се открива утре в София

На конференцията „STEM образование с наука и иновации“ ще бъдат представени резултати от програмата „Образование с наука 2“, водещи инициативи в сферата на STEM образованието и конкретни образователни програми с успешни резултати, базирани на междусекторното взаимодействие, както и потенциалните приоритети, които да залегнат в основата на продължаването на Програмата в бъдеще.