Дванадесета национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество”

Дванадесета национална конференция с международно участие „Образованието и изследванията в информационното общество” Пловдив, 30-31 май 2019 г. ПРОГРАМА Асоциация „Развитие на информационното общество”, Институтът по математика и информатика при БАН и Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” ви канят да участвате с доклади, съдържащи оригинални разработки в областта на образованието и изследванията за развитие на информационното общество. Конференцията е част от научните и културни форуми в подкрепа на "Пловдив - Европейска столица на културата 2019". Сборникът с доклади се публикува в Цифровата библиотека на Института по математика и информатика - БАН и е включен в Референтната база данни на Националния център за информация и документация на България. Тематични направления Приоритетни теми на тазгодишна конференция са: Системи за електронно обучение и споделяне на образователни ресурси; Сериозни игри, [...]