Три проекта на Института по математика и информатика са класирани за финансиране по ННП „Петър Берон и НИЕ“

Класирани за финансиране по националната научна програма са общо 9 проекта, три от които ще бъдат осъществени от учени от ИМИ.