35. Национален семинар по Теория на кодирането “Професор Стефан Додунеков”

Националният семинар по Теория на кодирането „Професор Стефан Додунеков“ за 2023 г. ще се проведе от 2 до 5 ноември 2023 г в гр. Хисаря. Това е тридесет и петото (според други източници – тридесет и осмото) издание на семинара, който е с международно участие. Научната програма ще се проведе на 3 и 4 ноември и включва доклади, представяния на дисертации и дискусии. Националният семинар по Теория на кодирането е основан през 80-те години на 20. век от акад. Стефан Додунеков и оттогава се провежда ежегодно в края на годината. От 2014 година насам семинарът носи и името на акад. Додунеков, който е директор на ИМИ от 1999 до 2012 година, председател на Съюза на математиците в България от [...]

30. Юбилеен национален семинар по Теория на кодирането „Професор Стефан Додунеков”

Годишният семинар по Теория на кодирането „Професор Стефан Додунеков“ ще се проведе от 8 до 11 ноември 2018 г. в хотел „Болярски” в гр. Велико Търново. Това е тридесетото юбилейно издание на семинара, който е с международно участие. Научната програма на 9 и 10 ноември включва доклади, представяния на дисертации и дискусии. Националният семинар по Теория на кодирането е основан през 80-те години от акад. Стефан Додунеков и оттогава се провежда ежегодно в края на годината. От 2014 година насам семинарът носи и името на акад. Додунеков, който е директор на ИМИ от 1999 до 2012 година и председател на Съюза на математиците в България от 2001 до 2012 г. […]

Национален семинар по теория на кодирането “Професор Стефан Додунеков”, 30 ноември – 3 декември 2017 г.

Националният семинар по Теория на кодирането “Професор Стефан Додунеков” за 2017 г. ще се проведе от 30 ноември до 3 декември в хотел „Дива” в с. Чифлика, община Троян. Научната програма на семинара ще се проведе на 1 и 2 декември и включва доклади (до 20 минути), представяния на дисертации (до 40 минути) и дискусии. За участие в научната програма моля изпратете заглавие и кратък абстракт (до 10 реда) на Петър Бойваленков peter@math.bas.bg до 23.11.2017 г. Семинарът е и отчетна сесия на секция Математически основи на информатиката към ИМИ-БАН. Таксата за правоучастие е 40 лв (с включен ДДС) и може да се внесе по банков път в ИМИ-БАН или да се плати в брой на място. За настаняване на участниците в семинара в хотел [...]

Go to Top