Национален семинар “Изследователският подход в математическото образование”

Следващото издание на Националния семинар по образование “Изследователският подход в математическото образование”  ще се проведе на 2 декември 2017 г. Можете да участвате с доклад, постер или като наблюдател. Срокът за регистрация за Националния семинар по образование е 15 ноември 2017 г. Регистрацията можете да направите онлайн чрез Регистрационната форма за Националния семинар по образование. Повече подробности можете да намерите тук.