Национален колоквиум по математика

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИКА Поредната сбирка на Националния колоквиум по математика ще се състои на 30 май 2018 г. (сряда) от 16:15 часа в Заседателната зала на ИМИ-БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев”, блок 8. Доклад на тема: Върху някои аспекти на програмата на Ленглендс ще изнесат доц. д-р Иван Чипчаков и ас. д-р Петър Далаков, ИМИ–БАН. Поканват се всички интересуващи се. Ръководител на Колоквиума: акад. П. Попиванов Резюме. Програмата на Ленглендс е предложена в период на съживяване на интереса към теорията на полетата от класове (ТПК) и като реакция на трудностите, с които се сблъскват опитите за нейното обобщение върху произволни крайни нормални разширения на поле от алгебрични числа K. Отправна точка [...]

Национален колоквиум по математика

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИКА Извънредна сбирка на Националния колоквиум по математика ще се състои на 15 февруари 2018 г. (сряда) от 11:15 часа в Заседателната зала на ИМИ-БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев”, блок 8. Доклад на тема: Adiabatic limit in Ginzburg–Landau and Seiberg–Witten equations ще изнесе проф. Армен Сергеев от Математически институт „Стеклов”, Москва. Поканват се всички интересуващи се. Ръководител на Колоквиума: акад. П. Попиванов Резюме. We consider solutions of hyperbolic Ginzburg–Landau equations being the Euler–Lagrange equations for the (2+1)-dimensional Abelian Higgs model. Solutions which do not depend on time, called otherwise the vortices, are completely described by the theorem of Taubes. However we do not know much about the structure of [...]

2018-05-02T18:41:46+03:00четвъртък, 15 февруари 2018|Категории: |Етикети: |

Национален колоквиум по математика

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИКА Поредната сбирка на Националния колоквиум по математика ще се състои на 14 февруари 2018 г. (сряда) от 16:15 часа в Заседателната зала на ИМИ-БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев”, блок 8. Доклад на тема: Some Paradoxical Phenomena in Theory of Probability and their Applications ще изнесе аcad. Asaf Hajiyev, Azerbaijan. Поканват се всички интересуващи се. Ръководител на Колоквиума: акад. П. Попиванов Резюме. The mathematical models of moving particles, describing a behavior of traffic, communication, queuing and other systems are considered. Motion of particles depends on a distance between them. It is provided that in stationary regime each separately considered particle makes the binomial random walk. This fact allows [...]

2018-05-02T18:13:04+03:00сряда, 14 февруари 2018|Категории: |Етикети: |

Национален колоквиум по математика

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИКА Поредната сбирка на Националния колоквиум по математика ще се състои на 15 ноември 2017 г. (сряда) от 16:15 часа в Заседателната зала на ИМИ-БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев”, блок 8. Доклад на тема: Аналог на теоремата на Гаус-Лукас ще изнесе акад. Благовест Сендов. Поканват се всички интересуващи се. Ръководител на Колоквиума: акад. П. Попиванов Резюме.  Теоремата на Гаус–Лукас за алгебрични полиноми следва от факта, че ако дадена полуравнина съдържа всички нули на един полином, то тя съдържа и всички нули на всичките производни на този полином. Очевидно, че това важи и за сечението на две полуравнини с това свойство. Лесно се вижда, че ако обединението на две [...]

2018-05-02T23:21:32+03:00сряда, 15 ноември 2017|Категории: |Етикети: |
Go to Top