Семинар „Математически софтуер и комбинаторни алгоритми“

Секция „Математически основи на информатиката“ организира национален семинар с международно участие на тема Математически софтуер и комбинаторни алгоритми Научната програма ще се проведе на 7 и 8 декември и включва доклади (до 20 минути) и дискусии. За участие в научната програма моля изпратете заглавие и кратък абстракт (до една страница) на Стела Железова, stela@math.bas.bg или Илия Буюклиев, iliyab@math.bas.bg до 25.11.2020 г. Семинарът ще се проведе онлайн през платформата ZOOM. За повече информация можете да посетите сайта на семинара http://www.math.bas.bg/moiuser/MSCA/