Научна конференция „Диференциални уравнения и математически модели в икономиката“

На 27.02.2023 г. и 28.02.2023 г. в конферентната зала на Института по математика и информатика, Българска академия на науките, ще се проведе научната конференция Диференциални уравнения и математически модели в икономиката. Конференцията е посветена на 75-ата годишнина от рождението на доц. д-р Йордан Йорданов (1948-2021 г.) – дългогодишен изследовател и преподавател в областта на диференциалните уравнения и математическото моделиране в икономиката. На конференцията ще бъдат представени актуални резултати по теми близки до научните интереси на доц. Йорданов. Организатори са Институтът по математика и информатика, Българска академия на науките, и Факултетът по математика и информатика, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. За повече информация, вж. https://conference-iordanov.eu/.