Семинар “Дидактическо моделиране”

Поредната сбирка на семинара Дидактическо моделиране ще се проведе на 04.06.2018 г. от 14:30 ч в Зала 278. Доклад на тема Новото в Майсторски клас Черноризец Храбър 2018 ще изнесат проф. Б. Лазаров, Ир. Шаркова и д-р Р. Несторова. Ръководител на семинара – проф. Борислав Лазаров