На 82-годишна възраст почина академик Лудвиг Фадеев

На 26 февруари тази година в Санкт Петербург почина световноизвестният руски физик-теоретик и математик, специалист в областта на математическата физика, академик Лудвиг Дмитриевич Фадеев. Той е роден на 23 март 1934 г. в Ленинград. Акад. Фадеев има основен принос за решаването на задачата за трите тела в квантовата механика (уравнение на Фадеев), обратната задача от Теорията на разсейването за уравнението на Шрьодингер в тримерния случай, в квантуването на неабелеви калибровъчни полета, в създаването на квантовата теория на солитоните и в развитието на теорията на квантовите групи. Автор е на над 200 научни статии и пет монографии. […]