Девета международна научна конференция „Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация“ (KIN2023)

Девета международна научна конференция „Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация“ (KIN2023) 19 - 22 Април 2023 г. Конференцията е част от програмата на Международно туристическо изложение „Културен туризъм” - Велико Търново. Международният научен форум представя научни и научно-приложни разработки, проекти и иновации в седем тематични области: 1. Опазване на КИН: традиции, практики, консервация; 2. Представяне на КИН: институции на паметта, културен туризъм, медии, фестивали; 3. Дигитализация на КИН: технологии, методи, дигитална достъпност; 4. Обработка и приложения на цифрови ресурси свързани с КИН; 5. Управление на КИН: стратегии, законодателство, творчески индустрии, дигитален маркетинг; 6. КИН и образование; 7. КИН и богословие: наука, традиции, практики. Разширени версии на представени на форума доклади ще се публикуват след двойно сляпо рецензиране в издания, регистрирани в НАЦИД и индексирани в [...]

Учени от ИМИ участваха в националния форум „Акве калиде“ в цифровия свят“

Събитието се организира съвместно от ИМИ–БАН и Регионалния академичен център (РАЦ) на БАН – Бургас, със съдействието на Регионалния исторически музей – Бургас и Регионалната библиотека „П.К. Яворов“ – Бургас. Специалисти от четирите научни организации работят заедно по проблемите на дигитализацията на културното наследство от 8 години.

Осмата международна научна конференция „Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация“ се открива днес във Велико Търново

Институтът по математика и информатика е организатор на събитието съвместно с Факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН, Съюза на учените в България - клон Велико Търново, Община Велико Търново, Туристически информационен център „Царевград Търнов“ и Европейската асоциация на фолклорните фестивали (ЕАФФ).

Осма международна научна конференция „Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация“ (KIN2022)

Осма международна научна конференция „Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация“ (KIN2022) 12-16 април 2022 г. Място на провеждане: гр. Велико Търново, България В рамките на Международно туристическо изложение „Културен туризъм” - Велико Търново Покана за участие Откриване: 12 април 2022 г. Работен език: български, английски и руски Срок за заявки за участие с абстракт/резюме: 25.03.2022 г. Апликационна форма за участие в конференцията Потвърждение за приемане за участие: 29.03.2022 г. Програма на конференцията: до 04.04.2022 г. Участие в конференцията, семинар и кръгла маса може да се осъществи и ONLINE чрез ZOOM. https://us02web.zoom.us/j/86803158490?pwd=cXdxY0JnaFVKYVI3ZENYTjJCM1ZqZz09 Интернет адрес на канал в платформа YouTube за излъчване на конференцията: https://www.youtube.com/channel/UCMlltc3enZl5gt2us7GkzAg Основни направления на конференцията са опазването, дигитализацията и представянето на културно-историческото наследство (КИН). Интердисциплинарният форум има за цел да представи научни и [...]

Go to Top