Колоквиум по математическа логика

На 1 юни т.г. проф. Димитър Скордев навърши 85 години. Катедрата по Mатематическа логика и приложенията ѝ във ФМИ на СУ се готви да отбележи годишнината на проф. Скордев. На 17 юни 2021 г. (четвъртък) от 17:00 часа на поредната сбирка № 27 на Колоквиума по математическа логика с цикъл от популярни лекции „Математическата логика през двадесет и първото столетие“ проф. Димитър Скордев ще изнесе доклад на тема : Един вариант на системата PA: със степенуване вместо събиране и умножение. Сбирката на Колоквиума ще се проведе дистанционно чрез Google Meet и всеки желаещ може да се присъедини като последва линка: https://meet.google.com/arr-vbhj-avy Проф. дмн Димитър Генчев Скордев е роден в София на 1.6.1936 г. Закърмен с любов към планината от своите родители-архитекти, които са проектирали [...]

Проф. Димитър Скордев отбелязва 85-ата си годишнина с лекция на Колоквиума по математическа логика на ФМИ

Безспорен е приносът на проф. Скордев към изследванията по математическа логика в България и като създател на българската научна школа в областта на теорията на изчислимостта, известна още и като алгебрична (или аксиоматична) теория на рекурсията.

Go to Top