Девета международна научна конференция „Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация“ (KIN2023)

Девета международна научна конференция „Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация“ (KIN2023) 19 - 22 Април 2023 г. Конференцията е част от програмата на Международно туристическо изложение „Културен туризъм” - Велико Търново. Международният научен форум представя научни и научно-приложни разработки, проекти и иновации в седем тематични области: 1. Опазване на КИН: традиции, практики, консервация; 2. Представяне на КИН: институции на паметта, културен туризъм, медии, фестивали; 3. Дигитализация на КИН: технологии, методи, дигитална достъпност; 4. Обработка и приложения на цифрови ресурси свързани с КИН; 5. Управление на КИН: стратегии, законодателство, творчески индустрии, дигитален маркетинг; 6. КИН и образование; 7. КИН и богословие: наука, традиции, практики. Разширени версии на представени на форума доклади ще се публикуват след двойно сляпо рецензиране в издания, регистрирани в НАЦИД и индексирани в [...]